Partner serwisu
08 listopada 2018

Najlepsze wyniki na rynkach energii i gazu od 2014 r.

Kategoria: Z życia branży

Towarowa Giełda Energii podsumowała październik 2018 r. Wolumen obrotu energią elektryczną osiągnął na koniec tego miesiąca wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy do tej pory roczny wolumen obrotu, który przypadł na 2014 r. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego wzrósł w październiku o 35 proc. rok do roku i również stanowił najlepszy wynik od 4 lat, a także najlepszy wynik w bieżącym roku.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 29 277 668 MWh i był o 122,3 proc. wyższy niż w październiku roku 2017. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) nastąpił wzrost o 141,5 proc. r/r przy wolumenie 26 720 490 MWh. Z kolei na rynku spot wolumen wzrósł r/r o 21,3 proc. i wyniósł 2 557 178 MWh. Wolumen obrotu energią elektryczną w roku 2018 osiągnął na koniec miesiąca wartość 188 043 426 MWh, przekraczając rekordowy roczny wolumen w 2014, który wyniósł 186 800 654 MWh. Średnia ważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w październiku na poziomie 248,28 zł/MWh - o 27,96 zł/MWh niższym niż we wrześniu br. Z kolei na RTT średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła 275,76 zł/MWh, co oznacza spadek o 9,77 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań tego kontraktu we wrześniu.

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w październiku br. wyniósł 21 224 180 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 35,0 proc. i stanowi do tej pory najlepszy wynik w roku 2018 oraz zarazem najlepszy od 4 lat (23 990 245 MWh w październiku 2014 r.). Na RTT wolumen obrotu wyniósł 19 517 513 MWh, a więc o 40,2 proc. r/r więcej. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen ukształtował się na poziomie 1 706 667 MWh, a więc o 5,2 proc. niższym niż w październiku 2017 roku. Na wolumen rynku spot złożyło się 1 109 452 MWh w obrocie na RDNg (spadek o 14,8 proc. r/r) oraz 597 215 MWh na RDBg (wzrost o 19,9 proc. r/r). Średnia ważona cena na RDNiBg spadła w październiku br. do poziomu 115,79 zł/MWh, czyli o 8,23 zł/MWh mniej względem września 2018 r. Na RTT cena średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła 116,44 zł/MWh, a więc o 1,66 zł/MWh mniej niż we wrześniu.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w październiku br. 3 978 858 MWh, a więc o 11,3 proc. więcej w stosunku do października roku ubiegłego. Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 3 109 293 MWh, o 42,6 proc. wyższym niż w październiku roku 2017. Cena średnia ważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 140,97 zł/MWh, co oznacza wzrost o 11,67 zł/MWh względem września 2018 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 31 648 toe (w tym 24 290 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza spadek r/r o 34,1 proc. Średnia ważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 157,42 zł/toe, do poziomu 533,97 zł/toe.

W październiku 2018 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 3 769 560 MWh (70-krotny wzrost r/r), dla których średnia ważona cena wyniosła 0,41 zł/MWh (o 0,03 zł/MWh więcej niż we wrześniu br.). Był to miesiąc z najwyższym wolumenem transakcji w historii RGP, który był o 47,9 proc. wyższy niż wolumen obrotu w całym roku 2017 (2 548 261 MWh).

Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec września 2018 r. wyniósł 245,38 zł/t, co stanowi spadek o 1,23 proc. w stosunku do sierpnia, zaś cena za 1 GJ energii spadła o 1,31 proc., do 11,28 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 2,62 proc. w tym samym okresie i wynosi 309,50 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 2,97 proc., osiągając wartość 12,83 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do września 2017 roku wyniosła 39,21 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 19,02 proc.) natomiast dla PSCMI 2 71,84 zł/t (wzrost o 30,23 proc.). W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 1,89 zł/GJ (wzrost PSCMI 1 o 20,13 proc.) i 2,80 zł/GJ (wzrost PSCMI 2 o 27,92 proc.).

Nowi uczestnicy

Na koniec października br. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) posiadało 78 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 31 października 2018 r. członkami rejestru było 3688 podmiotów, w październiku przybyło ich 15. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiadają obecnie 424 podmioty.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ