Partner serwisu

Wycisnąć z pompy jak najwięcej

Kategoria: Ciepłownictwo

Modernizacje pomp wodnych głównego obiegu i pomocniczych w systemach energetycznych

prof. Andrzej Błaszczyk, dr hab. inż. Adam Papierski, dr inż. Mariusz Susik
Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej

Mariusz Nawrocki
PBW Hydro-Pomp Łódź

Pompy stosowane w przemyśle energetycznym i ciepłowniczym różnią się pod względem konstrukcyjnym, technologicznym, materiałowym i parametrów pracy. W większości są to maszyny o dużych mocach, eksploatowane od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, od których wymagana jest duża trwałość, niezawodność działania oraz wysoka sprawność. Zapewnić mają to odpowiednie modernizacje.

Ze względu na coraz większe wymagania stawiane pompom w  zakresie parametrów pracy, takich jak: ciśnienie, wydajność, temperatura, prędkość przepływ czynnika w układzie hydraulicznym, zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne, zachodzi konieczność wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz materiałów w elementach maszyn. Rozwiązania te mają również przedłużyć okres eksploatacji. Przykładem może być przedstawiony na rys. 10 korpus pompy zasilającej typu garnkowego, stanowiącej główną pompę zasilającą bloku 360 MW w Elektrowni Bełchatów. Dotychczas korpus był odlewany z materiału L45III i posiadał przyspawany króciec ssawny i tłoczny. Zaproponowane rozwiązanie (rys. 10) wykonano w postaci odkuwki z  przyspawanym jedynie króćcem ssawnym z materiału COR 13/4. Korpus po zamontowaniu przepracował bez zastrzeżeń już kilka lat. Dotychczas zamontowano już trzy takie korpusy.

Podobny problem dotyczył korpusów jednostopniowych dwustrumieniowych pomp wstępnych stosowanych w układach głównego zasilania bloków 360 MW w Elektrowni Bełchatów. Szkice dolnej i górnej połowy zostały przedstawione odpowiednio na rys. 11 i 12.

Dotychczas korpus wykonywany był z materiału LH14. Obecnie sześć korpusów zrealizowanych zostało z materiału LH17N4M gwarantującego większą trwałość. Pierwsze korpusy wykonane trzy lata temu pracują bezawaryjnie.

 

Autorzy: prof. Andrzej Błaszczyk, dr hab. inż. Adam Papierski, dr inż. Mariusz Susik
Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej

Mariusz Nawrocki
PBW Hydro-Pomp Łódź

  

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 5/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ