Partner serwisu
25 kwietnia 2019

O metodach ochrony środowiska w ciepłownictwie - pierwszy panel techniczny

Kategoria: XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Ochrona środowiska w ciepłownictwie – taki tytuł nosił pierwszy z paneli technicznych, jaki odbył się 24 kwietnia w ramach tegorocznego Wiosennego Spotkania Ciepłowników w Zakopanem.

O metodach ochrony środowiska w ciepłownictwie - pierwszy panel techniczny

Panel poprowadził Piotr Krawczyk z Politechniki Warszawskiej. Jako pierwszy wystąpił Paweł Uznański z PEC Bełchatów. Zaprezentował referat pt.: „Czy ciepło systemowe rozwiąże problem smogu?”. Wskazał podstawowe problemy w walce z niską emisją, Są to m.in.: pielęgnowana od dziesiątków lat pozycja węgla, bardzo niska świadomość energetyczna, ubóstwo energetyczne, rozumiane także jako brak dostępu do „czystego” ciepła, brak kompleksowego i trwałego programu dla walki z niską emisją na poziomie rządowym i samorządowym, brak spójnego i atrakcyjnego systemu wsparcia działań modernizacyjnych w sektorze produkcji ciepła. Prelegent omówił też aktualne działania antysmogowe, takie jak: ustawy, rozporządzenia – przede wszystkim Ministerstwa Energii i Ministerstwa Środowiska, plany Gospodarki Niskoemisyjnej od 2015 r., plany zaopatrzenia w ciepło lub Założenia do Planu zapotrzebowania w ciepło, uchwały antysmogowe od 2017 r., miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To również różnego rodzaju programy wsparcia Funduszy Ochrony Środowiska, programy samorządowe, dotacje o wsparcia zwrotne dla firm z UE, start rządowego programu Czyste Powietrze.

P. Uznański przybliżył wyzwania, jakie stoją przed polskim ciepłownictwem na przykładzie Bełchatowa. Jak wskazywał, „rozwój tak, ale przemyślany”. Zdaniem prelegenta sieć ciepłowniczą trzeba rozwijać tam, gdzie ma to uzasadnienie ekonomiczne.

Maciej Napieralski, INSTAL-FILTER S.A. zaprezentował referat pt.: „Instalacje odsiarczania spalin – doświadczenia projektowe i eksploatacyjne – case study.” Przybliżył profil działalności i potencjał projektowo-wytwórczy firmy. Zaprezentował klasyfikację IOS firmy INSTAL-FILTER S.A. oraz przykłady instalacji, służących do oczyszczania spalin w istniejących obiektach. Scharakteryzował IOS z reaktorem fluidalnym oraz mechanicznym.

Dobiesław Sobolski, SAACKE Polska Sp. z o.o., zaprezentował referat pt.: „Systemy spalania SAACKE dla obecnych i przyszłych wymagań emisyjnych zawartych w ostatnich dyrektywach unijnych”. Prezentacja dotyczyła trendów historycznych, obecnych i przyszłych wymagań, rozwiązań w zakresie spalania (palniki gazowe Ultra-Low-NOx), obiektów referencyjnych spalających gaz ziemny oraz propozycji firmy SAACKE dla dostawców ciepła, m.in. palniki ATONOX w zakresie spalania.

Dariusz Janasz, OMC Envag Sp. z o.o., wystąpił z referatem pt.: „Dostosowanie ciągłego monitoringu emisji do wymagań konkluzji BAT dla obiektów powyżej 50 MW”. Przybliżył wymagania konkluzji BAT dla obiektów energetycznych. Przedstawił m.in. przykład klasycznego systemu pomiarowego, metody pomiaru zapylenia, przepływu, omówił istotne parametry przy doborze aparatury oraz wskazał niezbędne dane do przygotowania oferty na system monitoringu emisji.

Marcin Małek, Ecoenergia Sp. z o.o., zaprezentował referat pt.: „Zaawansowana technologia SNCR Ecoenergii – efekty eksploatacyjne.” Przybliżył profil działalności firmy, która świadczy usługi inżynierskie dla przemysłu energetycznego. Omówił etapy opracowania metody instalacji SNCR dedykowanej dla kotłów rusztowych pracujących w ciepłowniach w zakresie redukcji NOx. Kolejnym zaprezentowanym działaniem było opracowanie predykcyjnego systemu sterowania instalacją SNCR służącą do redukcji emisji NOx dla węglowych kotłów rusztowych.

Mariusz Buganik, LUEHR FILTER GmbH, zaprezentował referat pt.: „Doświadczenia z realizacji i eksploatacji półsuchej instalacji odsiarczania węglowego kotła typu WR, co trzeba wziąć pod uwagę, przygotowując się do takiego projektu”. Przedstawił zakres i specyfikę działalności firmy, referencje w Polsce, doświadczenia z realizacji i eksploatacji półsuchej instalacji odsiarczania. Wskazał na najważniejsze aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę przygotowując się do budowy takiej instalacji. Firma oferuje różne metody usuwania SO2: sucha sorpcja z Sorbacal SP, sucha sorpcja z NaHCO3, kondycjonowana sucha sorpcja.

Dariusz Szewczyk, ICS Industrial Combustion Systems, wystąpił z referatem pt.: „Wybrane aspekty poprawnego doboru instalacji redukcji emisji NOX dla kotłów rusztowych podlegającym limitom emisyjnym z dyrektyw IED oraz MCP na podstawie analizy pracy instalacji NewEcoTube na kotle WR-25 w PEC Suwałki”. Firma zajmuje się dostawą systemów optymalizacji procesu spalania i redukcji związków toksycznych metodami pierwotnymi oraz wtórnymi (SNCR) oraz dostawami kompletnych systemów spalania paliw gazowych od paliw niskokalorycznych i odpadowych po paliwa wysokokaloryczne na bazie niskoemisyjnych i wysokosprawnych palników. Zaprezentował wyniki analiz poczynionych na obiekcie w Suwałkach.

Obserwator
2019-04-26
Kolejny rok praktycznie te same osoby mówiły to samo. Rozumiem, że większość z referatów to firmy istotnie wspierające finansowo imprezę, ale nie da się już słuchać kolejnego referatu na ten sam temat. Pozatym jeżeli firma 7 lat bada prototyp i nadal nie ma gotowego rozwiązania to dlaczego rok w rok jest na konferencji jej prezentacja, która praktycznie nie wnosi niczego nowego? W dodatku na konferencji było wiele firm, które realizują ciekawe i równie efektywne instalacje, jak prezentowane na wykładach. Może pora pomyśleć i umożliwić również innym prezentowanie swoich rozwiązań.
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ