Partner serwisu
14 maja 2019

O transformacji i przyszłości polskiej energetyki dyskutowano w Katowicach

Kategoria: Aktualności

Minister energii Krzysztof Tchórzewski bierze udział w rozpoczętym 13 maja 2019 r. Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas panelu „PEP2040. Długoterminowa strategia dla polskiej energetyki”, organizowanym przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, minister Tchórzewski w wystąpieniu otwierającym przedstawił główne założenia projektu dokumentu i wynikającą z niego wizję polskiej drogi transformacji energetycznej.

O transformacji i przyszłości polskiej energetyki dyskutowano w Katowicach

Minister Tchórzewski przypomniał, że Polski rząd, doceniając wagę i wpływ energetyki na codzienne życie Polaków, prowadzi odpowiedzialną politykę respektującą trzy równoważne cele: bezpieczeństwo dostaw, zrównoważony rozwój i konkurencyjność.

– Jesteśmy zdania, że transformacja energetyki powinna być ewolucyjna i zachodzić w tempie zapewniającym bezpieczeństwo państwa. Musi również zapewniać stały i pewny dostęp do energii dla naszych obywateli, po akceptowalnych społecznie cenach, przy minimalizowaniu negatywnego wpływu energetyki na środowisko – powiedział.

Minister podkreślił, że stabilne dostawy paliw i energii, uwzględniające wzrastające zapotrzebowanie, to priorytet nie tylko krajowej polityki energetycznej, ale i całej gospodarki.

– Stąd konsekwentne dążenie do dywersyfikacji dostaw. Ostatnie wydarzenia, dotyczące wstrzymania odbioru zanieczyszczonej ropy naftowej z Rosji pokazały, że zdaliśmy sprawdzian z reagowania w sytuacjach awaryjnych. Zwróciły również uwagę na fakt, jak ważne jest pozyskiwanie surowca z różnych źródeł, odpowiednia infrastruktura magazynowa, a co za tym idzie bezpieczeństwo energetyczne kraju i obywateli – dodał minister Tchórzewski.

Zwrócił uwagę, że bez wątpienia dla polskiej energetyki wyzwaniem jest ambitna polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku oraz wizja neutralnej dla klimatu gospodarki unijnej do 2050 roku. Podkreślił, że dla polskiego rządu najistotniejsza jest sprawiedliwa i mądra realizacja idei unii energetycznej – transformacja musi zachodzić w tempie zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne, w sposób zrównoważony gospodarczo i odpowiedzialny społecznie.

Minister Tchórzewski odniósł się również do konsultacji społecznych i międzyresortowych, które przeszedł projekt PEP2040. Poinformował, że do ME wpłynęło bardzo dużo uwag i opinii do zaproponowanych kierunków.

– W procesie konsultacji zauważyliśmy także ogromną aktywność poszczególnych grup branżowych. Jako zwolennik dialogu i mądrego kompromisu dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy podzielili się z nami swoimi przemyśleniami. Głos wszystkich zainteresowanych stron pozwoli nam przygotować ostateczny kształt dokumentu – dodał.

Minister Tchórzewski w Katowicach o przyszłości polskiej energetyki

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wziął również udział w panelu "Energia i energetyka – rewolucja, regulacja, rynek", w którym poruszane były kwestie związane z polską wizją transformacji energetycznej. Zdaniem ministra Tchórzewskiego kluczowy jest jej ewolucyjny charakter, a jej podstawą dywersyfikacja źródeł energii.

Minister Tchórzewski podkreślił, że w celu pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną rozwijać się będą OZE.

– Ich udział w wytwarzaniu energii elektrycznej będzie wzrastać do poziomu przynajmniej 27% w 2030 r. (…) Przewidywany jest również dalszy rozwój energetyki rozproszonej: klastrów energii, spółdzielni energetycznych, które są nierozłączne z ekspansją OZE. Już dziś widać istotny krajowy postęp w zakresie rozwoju instalacji prosumenckich – liczba mikroinstalacji zwiększyła się z poziomu ok. 16 tys. W 2016 r. do ok. 54 tys. W 2018 r., tj. ponad trzykrotnie – powiedział.

Zaznaczył też, że rozwojowi OZE towarzyszyć będzie rozwój elastycznych mocy rezerwowych i infrastruktury przesyłowej oraz dystrybucyjnej.

Zdaniem ministra Tchórzewskiego istotne dla dywersyfikacji polskiego miksu energetycznego oraz wpisania się w trendy polityki klimatyczno-energetycznej UE, będzie planowane wdrożenie energetyki jądrowej o sumarycznej mocy zainstalowanej ok. 6-9 GW. Uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej przewidywane jest ok. 2033 r.

– Dywersyfikacja energy mixu nie odbędzie się samoczynne i bezkosztowo. W polskich uwarunkowaniach dostosowanie do kierunków polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz ewolucyjne przemodelowanie energetyki wymagać będzie ogromnego frontu kapitałochłonnych inwestycji. Naszym celem jest, by ich kosztów nie ponosili Polacy. Liczymy, że inwestycje te będą również wspierane ze środków unijnych, podobnie jak wiele dotychczasowych przedsięwzięć  w sektorze energetyki, jak np. gazociąg Baltic Pipe czy terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu – wyjaśnił.

źródło: me.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ