Partner serwisu
20 maja 2019

Technologie czystego jutra

Kategoria: Z życia branży

Instalacja oczyszczania spalin oparta na technologii z wykorzystaniem reaktora fluidalnego w elektrociepłowni EC-1 w Lubinie z Grupy KGHM.

Technologie czystego jutra

Środowisko naturalne to nasze wielkie dziedzictwo. Wspólnie musimy o nie zadbać dla przyszłych pokoleń. Pogodzenie dalszego rozwoju cywilizacyjnego z dbałością o środowisko naturalne stanowi jedno z podstawowych wyzwań, przed którym stoi dzisiejszy świat. Dlatego „Energetyka” sp. z o.o. modernizuje i unowocześnia swoje obiekty, aby zminimalizować szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Działania inwestycyjne, które mają przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa ekologicznego są jednym z priorytetów branży ciepłowniczej. Elektrociepłownie są wyposażane w nowoczesne instalacje, optymalizujące proces spalania oraz innowacyjne
systemy neutralizacji związków niepożądanych. Dodatkowo instalacje te posiadają urządzenia monitorujące w sposób ciągły wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Aspekty prawne

Dyrektywa IED, wprowadzona rozporządzeniem ministra ochrony środowiska oraz konkluzje BAT, dotyczące „Dużych Źródeł Spalania,” zainicjowały nowe podejście przedsiębiorstw ciepłowniczych do spalania węgla w kotłach oraz emisji związków szkodliwych do atmosfery. Aby spełnić wszystkie obowiązujące normy, nie wystarczy już tylko redukcja emisji pyłów. Pojawiły się nowe zapisy obligujące do ograniczenia także innych związków chemicznych, takich jak SO2, NOx, HCl, HF czy Hg. Zastosowanie właściwej technologii oczyszczania spalin uzależnione jest od szeregu czynników wpływających na ostateczny wybór instalacji i urządzeń. Jest to bardzo trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej występujących tam zjawisk fizycznych oraz reakcji chemicznych.

Zbudowana instalacja została podzielona na dwie stacje odsiarczania mogące pracować niezależnie.

Przed takim właśnie wyzwaniem stanęła spółka „Energetyka” Sp. z o.o. Inwestycja na obiekcie EC-1 polegała na zbudowaniu instalacji cechującej się niskimi kosztami inwestycyjnymi, a jednocześnie charakteryzującej się niewielkim zużyciem reagentów, tym samym minimalizując koszty eksploatacji. Zadanie to zrealizowało konsorcjum z udziałem INSTAL-FILTER SA.

Technologia

Zaprojektowana przez INSTAL-FILTER SA nowoczesna instalacja oczyszczania spalin opiera się na technologii z wykorzystaniem reaktora fluidalnego. To rozwiązanie wyróżnia się niskim zużyciem reagentów i zapewnia przy tym osiągnięcie wymaganych parametrów emisyjnych.

Zastosowana metoda wykorzystuje jako reagent wapno hydratyzowane, które w formie gotowego sorbentu dostarczane jest do elektrociepłowni. Ta nowoczesna instalacja cechuje się dużą elastycznością pracy i obsługuje elektrociepłownię, dostosowując
się do jej chwilowego obciążenia, od wartości minimalnych do maksymalnych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii elektrociepłownia EC-1 w Lubinie spełnia najbardziej rygorystyczne normy zawarte w konkluzjach BAT oraz dyrektywie IED, warunkujących funkcjonowanie tego obiektu.

Parametry emisyjne osiągnięte przy zastosowaniu instalacji oczyszczania spalin z wykorzystaniem złoża fluidalnego:
• stężenie dwutlenku siarki (SO2) poniżej 150 mg/Nm3,
• stężenie tlenków azotu (NOx ) poniżej 150 mg/Nm3,
• stężenie pyłu poniżej 5 mg/Nm3,
• stężenie chlorowodoru (HCl) poniżej 3 mg/Nm3,
• stężenie fluorowodoru (HF) poniżej 2 mg/Nm3,
• stężenie rtęci (Hg) poniżej 3 μg/Nm3,
• stężenie NH3 poniżej 5 mg/Nm3.

Ważną zaletą zastosowanego rozwiązania jest możliwość zwiększenia skuteczności instalacji bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Technologia INSTAL-FILTER SA umożliwia dalsze obniżenie emisji substancji szkodliwych poprzez zwiększenie dawkowania stosowanego sorbentu.

Kamienie milowe
1. Podpisanie umowy: czerwiec 2017.
2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: wrzesień 2017.
3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu Podstawowego: listopad 2017.
4. Uzyskanie Pozwolenia na budowę Przedmiotu Umowy: marzec 2018.
5. Wykonanie prace demontażowych i budowlanych: czerwiec 2018.
6. Zakończenie montażu mechanicznego: grudzień 2018.
7. Wykonanie izolacji termicznej: styczeń 2019.
8. Prowadzenie prób ruchowych instalacji: luty 2019.

fot. INSTAL-FILTER SA
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ