Partner serwisu
13 lutego 2020

Które artykuły były przez Was najchętniej czytane w III kwartale?

Kategoria: Aktualności

Przedstawiamy 10 artykułów, które cieszyły się największym zainteresowaniem czytelników portalu kierunekENERGETYKA.pl w 2019 roku.

Które artykuły były przez Was najchętniej czytane w III kwartale?

Era ropy naftowej w motoryzacji powoli dobiega końca. Naukowcy zajmujący się rynkiem paliwowym szacują, że do 2050 roku paliwa kopalne przestaną pełnić dominującą rolę w branży transportowej i większość pojazdów będzie napędzana alternatywnymi źródłami energii. Jednym z najbardziej obiecujących surowców jest paliwo wodorowe, które może przyspieszyć popularyzację elektrycznych samochodów oraz środków komunikacji miejskiej, dzięki zwiększeniu ich efektywnego zasięgu. Polacy budują urządzenie, dzięki któremu będzie można zwiększyć zasięg pojazdu elektrycznego z ogniwami wodorowymi do kilkuset kilometrów.

Umowy mające za przedmiot realizację inwestycji budowlanych, w tym inwestycji  w energetyce, mogą zostać zakończone m.in. poprzez odstąpienie od umowy przez jedną ze stron, tj. inwestora albo generalnego wykonawcę. Odstąpienie jest wyjątkiem od zasady trwałości umownych stosunków zobowiązaniowych i może zostać dokonane na podstawie przepisów ustawowych lub zapisów umowy łączącej strony.

Uchwalona w styczniu tego roku ustawa o elektromobilności nakazuje m.in., by w średnich i większych gminach i powiatach już za dwa lata udział pojazdów niskoemisyjnych wynosił 10 proc. W kolejnych trzech ma się on podwoić. Ustawa nakłada też na samorządy obowiązek stopniowego zwiększania floty autobusów zeroemisyjnych i budowy infrastruktury do ich ładowania. Realizacja nowych przepisów może być trudna – oceniają eksperci. Nie wskazują one bowiem źródeł finansowania tych inwestycji. Ponadto wbudowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych w istniejącą tkankę miejską może być trudne do pogodzenia z logiką transportu w danym mieście.

Elektrownie wiatrowe stanowią coraz popularniejsze źródło "czystej" energii elektrycznej. W 2017 r. łączna moc zainstalowana farm wiatrowych na świecie osiągnęła poziom 539 581 MW, co oznacza wzrost o prawie 11 proc. W porównaniu do roku 2016.

Nadchodzi nowa era w transporcie. Przyszłością jest wodór, który pozwala nie tylko napędzać pojazdy, ale daje też lepsze możliwości magazynowania energii. Trwają prace nad sposobami jego magazynowania i wykorzystania go do zasilania ogniw paliwowych. Rozwiązanie mogłoby znaleźć zastosowanie w bezemisyjnych środkach transportu, ale i w technologiach służących magazynowaniu energii pochodzącej z OZE. W Polsce program, którego celem jest opracowanie mobilnego zbiornika wodoru, realizuje NCBiR. Na badania trafi ponad 30 mln zł.

17 sierpnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej ustanawiająca konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP). Zakończył się tym samym rozpoczęty w 2011 r. proces rewizji starego Dokumentu Referencyjnego BAT (BREF) i rozpoczął czteroletni okres dostosowawczy, który obejmuje wszystkie obiekty – źródła energetycznego spalania o sumarycznej mocy w paliwie przekraczającej 50 MWt, liczonej zgodnie z zasadą łączenia – na wspólnym kominie.

Digitalizacja, decentralizacja i dekarbonizacja – to trendy, które w najbliższych latach zdominują energetykę. Nowe technologie będą mieć w każdym z nich znaczący udział – zarówno w budowaniu rozproszonej energetyki, jak i odchodzeniu od węgla. Istotnym wyzwaniem dla UE będzie walka z zanieczyszczeniami powietrza. Muszą się w nią zaangażować przede wszystkim konsumenci energii – wymaga ona zmiany paliw stosowanych do ogrzewania domów i sposobu korzystania z transportu – podkreślają eksperci InnoEnergy.

Solidarna odpowiedzialność, obejmująca podmioty bezpośrednio uczestniczące w realizacji przedsięwzięcia budowlanego, jest instrumentem chroniącym podwykonawców i dalszych podwykonawców. Nie daje ona natomiast żadnych uprawnień (generalnemu) wykonawcy. Taką rolę ma pełnić gwarancja zapłaty za roboty budowlane.

– Wyzwaniem dla spółek ciepłowniczych w miastach powiatowych będzie znalezienie takiego rozwiązania, które sprosta wymaganiom środowiskowym, nie będzie powodowało zmniejszenia ilości klientów i oczywiście zachowa perspektywy dalszego rozwoju systemu ciepłowniczego. I w każdej takiej sytuacji odpowiedzią są układy kogeneracyjne – mówi Mirosław Romanowicz, prezes zarządu ECO Kogeneracja, w rozmowie o mocnych stronach wytwarzania energii elektrycznej  i ciepła w kogeneracji.

W 2019 roku wciąż warto będzie inwestować w elektrownie wiatrowe – szczególnie, że ustawa odległościowa nadal obowiązuje.

fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ