Partner serwisu

Efektywność metody adsorpcyjnej w separacji CO2

Kategoria: Ochrona środowiska

Czy produkcja energii z węgla musi być uciążliwa dla środowiska? Czy nowoczesne technologie pozwolą pogodzić ekonomiczne aspekty wytwarzania energii z dbałością o czyste powietrze? Odpowiedzi na te pytania mają dostarczyć badania wychwytu CO2 prowadzone na pilotowej instalacji adsorpcji zmiennociśnieniowej w Elektrowni Łagisza, koordynowane przez naukowców z Politechniki Częstochowskiej.

Efektywność metody adsorpcyjnej w separacji CO2

Adsorpcja jest metodą znaną i stosowaną w przemyśle głównie do oczyszczania i odzysku gazów (separacja i osuszanie powietrza, odzyskiwanie i oczyszczanie wodoru, separacja CO2 z metanu itp.). W metodzie tej wydzielanie dwutlenku węgla odbywa się przy zastosowaniu stałych sorbentów, np.: węgla aktywnego, zeolitów itp. Ze względu na możliwość dodatkowego wzbogacenia gazu podczas procesu, do separacji CO2 ze spalin wybrano technikę adsorpcji zmiennociśnieniowej z podwójnym płukaniem złoża składnikiem lekkim i ciężkim – DR-VPSA (z ang. Dual- Refl ux Vacuum-Pressure Swing Adsorption), która nie była dotychczas stosowana w badaniach w skali pilotowej na świecie.

W ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych została wybudowana oraz uruchomiona mobilna zmiennociśnieniowa instalacja pilotowa do badań wychwytu CO2 ze spalin. Budowę instalacji sfi nansował TAURON Wytwarzanie S.A. przy dofi nansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Instalacja została podłączona do kanału spalin największego na świecie kotła fl uidalnego na parametry nadkrytyczne (do bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza).

Cały materiał znajdą Państwo w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej” nr 1/2014

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ