Partner serwisu
12 stycznia 2021

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne: kompleksowe rozwiązania dla magazynów energii

Kategoria: Z życia branży

Propozycje nowych regulacji w ustawie - Prawo energetyczne, które ponownie będą przedmiotem prac Sejmu, to nie tylko przepisy zwiększające rolę odbiorcy końcowego na rynku energii, paliw gazowych i ciepła oraz ustawienie priorytetu na ochronę konsumenta. Projekt nowelizacji proponuje również kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii a w szerszej perspektywie – dla rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii.

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne: kompleksowe rozwiązania dla magazynów energii

Rozwój magazynów energii wesprze inwestycje w sieci

– W projekcie nowelizacji ustawy – Prawo Energetyczne przewidziano kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii. Jak wiadomo, magazyny energii stanowią niezbędny element transformacji energetyki w kierunku niskoemisyjnym. Zapewniają one bowiem elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE, a także poprawiając bezpieczeństwo całego systemu elektroenergetycznego –  podkreśla Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności (PIME).

Polska energetyka mierzy się ze wzrostem zmienności zapotrzebowania na energię elektryczną, co powoduje, że bloki wytwórcze pracują w sposób mniej efektywny. Na to nakładają się problemy związane ze stabilnością pracy podsektora  wytwórczego podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

Odpowiedzią na tę sytuację są planowane na najbliższe lata inwestycje w sieci elektroenergetyczne, wspierane jednoczesnym rozwojem magazynów energii elektrycznej. Dlatego proponowane w nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne przepisy, powinny być traktowane jako krok milowy i impuls do działania dla przedsiębiorców związanych z technologiami magazynowania energii.  

– Propozycja wypracowana w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oferuje pakiet rozwiązań eliminujący bariery prawne dla rozwoju magazynowania energii elektrycznej w  Polsce – mówi minister Michał Kurtyka.

Jakie zmiany proponuje nowelizacja?

Nowe przepisy wprowadzają definicję magazynu i magazynowania energii elektrycznej, a także regulują warunki przyłączenia magazynów do sieci oraz ich zwolnienie z 50% opłaty przyłączeniowej. 

– Według proponowanych regulacji, operatorzy systemów magazynowych zostaną zwolnieni z obowiązku sporządzania taryf, opłaty przejściowej i OZE oraz akcyzy od nabywania energii – zaznacza szef resortu klimatu i środowiska.

Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych będzie uwzględnianie budowy magazynów w planach rozwoju infrastruktury sieciowej. Ponadto, prowadzenie magazynów o mocy pow. 10 MW będzie wymagało uzyskania koncesji, zaś monitorowaniu ich rozwoju służyć będzie prowadzony przez operatorów sieci dystrybucyjnych rejestr, do którego będą zgłaszane magazyny o mocy powyżej 50 kW. Natomiast, magazyny pobierające energię, które będą częścią OZE, nie utracą prawa do certyfikatów i innych systemów wsparcia. Przepisy uregulują także status Elektrowni Szczytowo-Pompowych.

Rozwiązania przyjazne magazynom energii

W skali systemu elektroenergetycznego powyższe rozwiązania przyjazne magazynom pozwolą m.in. na dostarczanie rezerwy mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także na ograniczenie mocy źródeł OZE oraz kosztów rozbudowy sieci i odłożenie ich w czasie. Co więcej, zapewnią one wymaganą moc i pojemność dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych (rozwój e-mobility) oraz wyrównają obciążenia w instalacjach zarządzania popytem. Pozwolą także na świadczenie usług bilansowania i tych nie związanych z bilansowaniem  np. usuwania problemów napięciowych w sieciach dystrybucyjnych, a także na realizację arbitrażu cenowego na hurtowym rynku energii elektrycznej.

– Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne przepisy są jasne, czytelne i niezwykle ważne dla naszej branży. Czekamy, aby Parlament uchwalił regulacje, żeby – mamy taką nadzieję - od nowego roku inwestorzy mogli rozpocząć budowę instalacji na masową skalę – podsumowuje Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes PIME.

źródło: www.gov.pl/web/klimat
ErgoSum
2021-01-12
Krzysztof K. mówiąc o poprawie "elastyczności systemu" chyba nie wie o czym mówi jesli, te magazyny będą w sieci łączone przez statyczne przekształtniki DC/AC. Wręcz będzie przeciwnie, one zmniejszają stabilność systemu bo będą i są źródłami bezinercyjnymi. Natomiast mogą poprawić bilans energii, co jest zupełnie odrębnym zagadnieniem.
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ