Partner serwisu

Rynek energii 2014 wybrane aspekty

Kategoria: Rynek energii

Malejące ceny energii elektrycznej i PM OZE dają dziś wiele możliwości dla aktywnych uczestników rynku energii do osiągania korzyści z udziału w rynku. Stała znajomość i obserwacja rynku, w szczególności cen energii i PM OZE w latach 2012, 2013 i 2014 pozwalała na uzyskanie wysokich oszczędności w zakupach energii dla odbiorców końcowych oraz zysków dla jej dostawców.

Rynek energii 2014 wybrane aspekty

Trwający od dłuższego czasu tzw. trend spadkowy, a następnie trend boczny powodujący powolne obniżanie się cen energii pozwalają dziś na stosowanie założonych w strategii działań spółek energetycznych i odbiorców. Szeroko rozumiane otoczenie rynkowe, w tym zachowania uczestników innych rynków towarowych, w tym w szczególności rynków globalnych i rynków UE, usypia czujność i pozwala przypuszczać, że trend rynkowy nie zmieni się gwałtownie i nie zmieni się w krótkim czasie w istotny sposób poziom dzisiejszych cen energii.

Pogląd taki jednak może być całkowicie błędny. Sterowany „ręcznie” przez KE rynek uprawnień do emisji CO2, deficyt mocy w KSE, awarie w mocach wytwórczych i w sieciach przesyłowych, zmiana czy załamanie się systemu wsparcia dla energii z OZE, a także ryzyka polityczne, zagrożenia destabilizacji i pokoju w regionie, czego przykładem są aktualne wydarzenia na Ukrainie, mogą spowodować całkowite odwrócenie sytuacji na rynkach towarowych, w tym i na rynkach energii, co z kolei może spowodować lawinę problemów, a nawet upadków nieprzygotowanych na takie scenariusze spółek, zarówno po stronie dostawców, jak i odbiorców energii.

Cały artykuł jest dostępny w Energetyce Cieplnej i Zawodowej nr 2/2014. 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ