Partner serwisu

Gmina równoprawnym graczem na rynku energii

Kategoria: Rynek energii

Uwolnienie rynku energii umożliwiło wejście samorządu na ten rynek. Gminy, które są świadome swoich uprawnień i potrafią kształtować lokalną politykę energetyczną, mogą dzięki temu wiele zyskać. Przykład Częstochowy pokazuje, że podstawowa jednostka samorządu terytorialnego może być nie tylko istotnym, ale przede wszystkim równoprawnym uczestnikiem rynku energii.

Gmina równoprawnym graczem na rynku energii

Realizacja programu zarządzanie energią stanowi dla gminy szansę bycia prawdziwym gospodarzem we własnych obiektach, instytucjach raz spółkach. Ponadto pozwala poprawić znacząco efektywność wykorzystania energii oraz paliw, pozytywnie wpływa na środowisko, w jakim funkcjonuje społeczność lokalna i umożliwia oszczędne wydatkowanie publicznych pieniędzy.

Na podstawie gromadzonych danych od 2003 roku, a od 2010 r. w Systemie Monitoringu Mediów, w Częstochowie analizowane są zużycia oraz koszty mediów energetycznych dla wszystkich jednostek miejskich. Szczegółowe raportowanie następuje dla obiektów oświatowych. Informacje dotyczące zużycia oraz kosztów energii elektrycznej pokazują, jak duży potencjał tkwi w majątku podstawowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu poprawy efektywności energetycznej, zakupowi energii na wolnym rynku oraz optymalizacji warunków rozliczeń z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w latach 2004-2012, koszty energii elektrycznej w grupie 118 obiektów oświatowych w 2012 roku były niższe niż w roku 2003 (mimo wielokrotnych zmian taryfy OSD i cenników spółek obrotu).

Potencjał pozyskiwania oszczędności widoczny jest również w obszarze zaopatrzenia w gaz sieciowy dla obiektów oświatowych. W tym przypadku oczekiwane efekty może przynieść zakup gazu na wolnym rynku.

Istotne wielkości w zakresie zużycia i kosztów gazu sieciowego we wszystkich obiektach, będących własnością gminy przedstawiają wykresy zamieszczone niżej.

Częstochowa jest przygotowana, żeby skorzystać z uwolnionego rynku gazu. Prowadzone analizy na podstawie zamieszczonych informacji wskazują, że gmina posiada znaczny potencjał w obszarze zaopatrzenia swoich obiektów w gaz. Jak będzie następowało kształtowanie tego rynku i jaki wpływ na jego funkcjonowanie będą mieli odbiorcy, czas pokaże. Istotne jest, żeby czynnie zaczęli w nim uczestniczyć.

W dobrze pojętym interesie podstawowych jednostek samorządu terytorialnego leży identyfi kowanie zadań z zakresu gospodarki energetycznej jako szansy w procesie zrównoważonego rozwoju gminy. Podjęcie tego wyzwania wymaga zmiany świadomości z przekonania, że energetyka to „czysty monopol” do uznania, że samorząd jest równoprawnym partnerem w procesie zaopatrzenia wspólnoty w media energetyczne.

Cały materiał jest dostępny w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2/2014.

fot.: zasoby własne autora

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ