Partner serwisu
17 maja 2014

Efektywne wykorzystanie odpadów przemysłowych

Kategoria: Rynek energii

Produkcja papieru generuje dużą ilość palnych odpadów, które zazwyczaj są składowane na wysypiskach. W Ostrołęce postanowiono je wykorzystać do produkcji energii, spalając w wielopaliwowym kotle fl uidalnym. Jednostka ta emituje do atmosfery mniej zanieczyszczeń niż przewidują standardy. Odpady są spalane razem z lokalną biomasą oraz węglem i mogą być komponowane w dowolnych proporcjach.

 

Efektywne wykorzystanie odpadów przemysłowych

Inwestycja opiewająca na 137 mln euro obejmowała:

  • kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CYMIC) produkcji Metso Power,
  • upustowo przeciwprężny turbozespół parowy (ST1) produkcji Man Diesel and Turbo,
  • przeciwprężny turbozespół parowy (ST2) produkcji HTC Hanzghou Steam Turbine,
  • stację uzdatniania wody i oczyszczania kondensatów powrotnych produkcji Eimco,
  • system przygotowania paliwa produkcji BMH Technology.

Kluczem do sukcesu dla powyższej inwestycji stał się wybór odpowiedniej technologii dla produkcji ciepła i energii. Najważniejsze wyzwania postawione instalacji elektrociepłowni to:

  • wykorzystanie wszystkich palnych odpadów produkcyjnych zamiast deponowania ich na wysypiska odpadów,
  • wykorzystanie lokalnej biomasy oraz produkcja energii odnawialnej,
  • spełnienie coraz bardziej wymagających standardów emisyjnych z instalacji,
  • pokrycie zapotrzebowania w energię elektryczną na poziomie minimum 60%,
  • bieżące bilansowanie popytu i podaży pary technologicznej w zakładach Stora Enso lokalizacja Ostrołęka.

Jednym z najtrudniejszych wyzwań było dobranie odpowiedniej technologii wykorzystania termicznego różnorodnych paliw – od paliw niskokalorycznych i o wysokiej zawartości wilgoci, jak osad włóknisty, kora, po paliwa wysokokaloryczne i o niskiej zawartości wilgoci, jak węgiel energetyczny. Nadto od paliw obojętnych chemicznie po paliwa wysoce korozyjne – o podwyższonej zawartości chloru.

Najlepszym rozwiązaniem dla tego spektrum paliw okazał się kocioł fluidalny ze złożem cyrkulacyjnym. Został zaprojektowany do efektywnego spalania wielopaliwowego biomasy, odpadów produkcyjnych oraz węgla w technologii fluidalnej.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ