Partner serwisu
23 listopada 2021

Projekt nowelizacji rozporządzenia taryfowego przekazany do konsultacji publicznych

Kategoria: Z życia branży

Do pięciodniowych konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Proponowana nowelizacja zakłada nałożenie na przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się obrotem energią elektryczną i będące sprzedawcą, obowiązku dołączania do faktury informacji określających procentowo koszty zakupu energii elektrycznej.

Projekt nowelizacji rozporządzenia taryfowego przekazany do konsultacji publicznych

Pokrycie kosztów uzasadnionych zakupu energii przez firmy energetyczne jest niezbędne do prowadzenia przez nie działalności i stanowią podstawę obliczania taryf za prąd. W praktyce, nowe przepisy zobligują sprzedawców do przedstawienia odbiorcy energii, jakie koszty i w jakim stopniu składają się na końcową cenę energii elektrycznej (m.in. koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 czy zakupu energii z OZE, a także koszty uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia).

Proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim zbudować i zwiększyć świadomość odbiorców energii elektrycznej, jakie czynniki wpływają na podwyżki na rachunku za prąd;  jak ważne są kwestie związane ze zmianami klimatu i jaki wpływ mają na społeczeństwo, na domowy budżet oraz na gospodarkę, a w przypadku przedsiębiorstw - zmobilizować do szybszej dekarbonizacji  źródeł pozyskiwania energii.

Aktualnie, przepisy ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzenia taryfowego nie wskazują, jakie dane powinny się znaleźć na fakturze z tytułu sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, dlatego konieczne jest doprecyzowanie tych kwestii i rozszerzenie obowiązku informacyjnego w tym zakresie.

Odbiorcy energii elektrycznej (zwłaszcza konsumenci) powinni być powiadomieni w sposób przejrzysty i zrozumiały o zmianach cen lub stawek opłat za dostarczaną energię elektryczną, które zostały zatwierdzone w decyzji taryfowej, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rzetelność informacyjną nakazuje przedsiębiorstwom energetycznym zarówno prawo unijne, jak i krajowe.

Konsultacje publiczne projektu nowelizacji rozporządzenia taryfowego potrwają do 24 listopada br.

źródło: www.gov.pl/web/klimat
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ