Partner serwisu
25 czerwca 2014

Unijne fundusze dla energetyki w nowej perspektywie

Kategoria: Ciepłownictwo

2014 rok otwiera nową Perspektywę Finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Polską gospodarkę zasilą pieniądze, które były przedmiotem długich negocjacji rządowych. Łącznie do rozdysponowania jest rekordowa suma 82,5 mld EUR! Na fundusze czeka wielu polskich przedsiębiorców. Czas zatem odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań o szczegóły ich dystrybucji.

Unijne fundusze dla energetyki w nowej perspektywie

Podobnie jak miało to miejsce dotychczas, środki z budżetu UE przewidziane dla Polski zostały podzielone na krajowe i regionalne programy operacyjne, z tym, że zaobserwujemy większe przesunięcie środków i rodzajów działań w stronę regionów. Są zatem dedykowane programy wspierające m.in. działalność innowacyjną, rozwój kapitału ludzkiego, czy też inwestycje w środowisko i ogólnie pojętą infrastrukturę społeczną. Oprócz tego, każde z 16 województw dysponować będzie własnym budżetem, który rozdysponowywany będzie wśród przedsiębiorstw działających w danym regionie.

Gdzie szukać dofinansowania?

Ze względu na tematykę wspieranych projektów, branża ciepłownicza i energetyczna powinna poszukiwać źródeł wsparcia swojej działalności głównie w ramach 16 regionalnych programów oraz w ramach największego (pod względem zasięgu, jak i budżetu) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). Ciepłownictwo i energetyka to wciąż jedne z priorytetowych
sektorów, na wsparcie których będą przeznaczone środki finansowe w najbliższych latach np. w zakresie budowy nowych instalacji, modernizacji istniejących, a także przebudowy obiektów w celu połączenia konwencjonalnych i odnawialnych źródeł ciepła i energii.

Alternatywą do powyższych funduszy są krajowe programy pomocowe. Instytucjami, które w głównej mierze wspierają proekologiczne i energetyczne inwestycje w Polsce są Ministerstwo Środowiska (MŚ) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Budżet przeznaczany na realizację takich inwestycji koordynowanych przez wspomniane wyżej instytucje pochodzi ze środków krajowych, a także ze sprzedaży jednostek emisji CO2 innym krajom, co łącznie daje rocznie wielomilionowe wsparcie obszarów priorytetowych w zakresie ochrony środowiska.

Poszukując źródeł finansowania inwestycji środowiskowych i energetycznych, należy mieć zatem na uwadze zarówno krajowe programy pomocowe, jak również środki z funduszy unijnych. Ze względu na zakres oraz wartość poszczególnych źródeł, w artykule skoncentrowaliśmy się na środkach UE przewidzianych na lata 2014-2020.

 

RYS. Podział środków UE przyznanych Polsce na lata 2014-2020
Źródło: Opracowanie PwC na podstawie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 3/2014.

fot.: www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ