Partner serwisu
04 lipca 2014

Systemy informatycznye wspierających wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Kategoria: Ciepłownictwo

Zastosowanie systemów informatycznych wspierających wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej może przynieść znaczący wzrost produkcji w skojarzeniu i przez to obniżyć energochłonność produkcji ciepła użytkowego. Szczególnie duży potencjał istnieje przy jednoczesnym wytwarzaniu ciepła użytkowego w parze technologicznej i wodzie sieciowej na kilku turbozespołach, gdy ciśnienie w upuście technologicznym utrzymywane jest poprzez przymknięcie zaworu przed częścią SP/NP turbiny.

Systemy informatycznye wspierających wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Produkcję ciepła użytkowego można realizować w źródłach rozproszonych lub ciepłowniach/elektrociepłowniach systemowych. W przypadku produkcji ciepła w systemie scentralizowanym należy jednak rozróżnić produkcję ciepła w skojarzeniu i poza skojarzeniem. Problem optymalizacji produkcji ciepła ma istotne znaczenie dla pracy ciepłowni/elektrociepłowni systemowych.

Znaczenie usprawnienia produkcji ciepła

Rozważania można podzielić na dwie grupy:

• optymalizację obciążania urządzeń w obrębie jednej jednostki (elektrociepłowni);

• optymalizację obszarów zasilania dla sieci ciepłowniczych zasilanych z wielu ciepłowni/elektrociepłowni systemowych.

W obu przypadkach optymalizacja sprowadza się w dużej mierze do maksymalizacji produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu, przy czym w przypadku kilku jednostek o zmiennych obszarach zasilania oprócz aspektów związanych z efektywnością pracy poszczególnych urządzeń dla zmiennych obciążeń, należy dodatkowo rozważyć hydraulikę i straty ciepła związane z pracą sieci ciepłowniczej.

Ponadto sytuacja komplikuje się, gdy w elektrociepłowni oprócz wody sieciowej produkuje się parę technologiczną – na jednym lub kilku poziomach ciśnienia. Ponieważ produkcja ciepła w wodzie sieciowej lub parze technologicznej często odbywa się na kilku urządzeniach jednocześnie, a para kierowana do sieci ciepłowniczej charakteryzuje się różnym stopniem przepracowania w turbinach, sposób obciążania poszczególnych turbozespołów i ich upustów ma istotny wpływ na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu, a w konsekwencji na efektywność produkcji ciepła użytkowego.

Obecnie to służby elektrociepłowni/przedsiębiorstw obsługujących sieci ciepłownicze decydują zazwyczaj o rozdziale obciążeń na poszczególne urządzenia wytwórcze na podstawie własnego doświadczenia i bardzo uproszczonych wytycznych. Należy podkreślić, że taki rozdział obciążeń jest bardzo daleki od optymalnego, gdyż obsługa nie jest w stanie na bieżąco uwzględnić wszystkich czynników decydujących o efektywności produkcji ciepła użytkowego. Stąd opracowanie wytycznych, algorytmów i ostatecznie budowa oprogramowania wspierającego służby elektrociepłowni w zakresie optymalizacji produkcji ciepła użytkowego może pozwolić na znaczącą poprawę efektywności pracy elektrociepłowni.

W niniejszym artykule omówiono aspekty związane z optymalizacją pracy elektrociepłowni, a w szczególności kwestie opracowania wytycznych, algorytmów i systemów informatycznych wspierających wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 3/2014.

fot.: photogenica.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ