Partner serwisu

CO2 i SO2 w dół

Kategoria: Ochrona środowiska

Emisje gazów cieplarnianych i innych substancji w Polsce w sektorze produkcji energii i ciepła

Bogusław Dębski, Iwona Kargulewicz, Anna Olecka
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, www.kobize.pl

Emisja zależy w dużej mierze od ilości i rodzaju zużytych paliw. W polskiej energetyce, mimo że udział węgla kamiennego zmniejszył się z 66% w 2000 roku do 60% w roku 2011, nadal niepodważalna jest jego dominująca rola. Odnotowany w tym czasie spadek emisyjności CO2 jest skorelowany ze wzrostem udziału zużycia biomasy, ze spalania której emisja nie jest wliczana do sumy emisji CO2. Na malejący trend emisji dwutlenku siarki i pyłów ma natomiast wpływ uruchamianie instalacji odsiarczania spalin.

CO2 i SO2 w dół

Poza gazami cieplarnianymi w KOBiZE szacowane są także bilanse emisji zanieczyszczeń powietrza objęte raportowaniem do konwencji LRTAP. W artykule omówiono emisje wybranych zanieczyszczeń, szczególnie tych związanych z  limitami emisji krajowej wynikającymi z ustaleń międzynarodowych: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego (TSP), niemetanowych lotnych związków organicznych oraz rtęci. Oszacowane trendy emisji podążają głównie za trendem aktywności.

Metodyka szacowania emisji niemetanowych lotnych związków organicznych i większości metali ciężkich została opracowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU). W  2012 r. na podstawie badań krajowych zweryfikowano wskaźniki emisji rtęci dla elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej.

W przypadku energetyki zawodowej na malejący trend emisji dwutlenku siarki i pyłów ma wpływ uruchamianie instalacji odsiarczania spalin, natomiast wzrost emisji NMLZO wynika z większej ilości spalanego drewna. W  tym przypadku trend emisji ma inny przebieg niż trend produkcji energii elektrycznej i  ciepła, który jest względnie stały.


Autorzy: Bogusław Dębski, Iwona Kargulewicz, Anna Olecka
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, www.kobize.pl

 

fot.: www.sxc.hu

 

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 6/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ