Partner serwisu

Relacja: VII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2005

Kategoria: Relacja: VII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2005

W dniach 5-7 września 2005 odbyło się w Bełchatowie VII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2005. Spotkanie to można z pewnością nazwać jednym z największych wydarzeń w branży elektroenergetycznej w bieżącym roku.

Relacja: VII Sympozjum Naukowo-Techniczne  ENERGETYKA 2005
 Podsumowanie:

    Zgromadziło ponad 450 osób oraz umożliwiło spotkanie przedstawicieli szeroko rozumianej branży energetycznej, wytwórców energii elektrycznej i ciepła, pracowników przesyłu, dystrybucji i obrotu oraz największych odbiorców, by mogli zaprezentować najciekawsze rozwiązania zastosowane w przedsiębiorstwach energetycznych.
    Omówione zostały także najistotniejsze zagadnienia i aktualne tematy dotyczące polskiej energetyki.
     Zorganizowanie tak dużej imprezy nie byłoby możliwe bez pomocy życzliwych i chętnych do pomocy instytucji i przedsiębiorstw. Serdecznie dziękujemy Honorowemu Gospodarzowi i współorganizatorowi sympozjum - BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Chęć współpracy okazało również Koło Zakładowe SEP przy BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Towarzystwo Obrotu Energią, Towarowa Giełda Energii S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A. oraz Agencja Rynku Energii S.A. Honorowe patronaty z kolei objęli: Minister Środowiska Tomasz Podgajniak, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski. Generalnym sponsorem sympozjum została firma Alstom Power Sp. z o.o. z Warszawy. Lista sponsorów obejmuje ponadto: ABB Sp. z o.o., Nalco Polska Sp. z o.o., LOTOS OIL S.A. oraz RAFAKO S.A.

     Głównym punktem programu było FORUM ENERGETYCZNE, które poprowadził prof. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej. Politykę energetyczną Polski i jej wpływ na rynek energii elektrycznej oraz nowelizację prawa energetycznego, omówiła Halina Bownik-Trymucha - dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Leszek Juchniewicz - prezes Urzędu Regulacji Energetyki powiedział o liberalizacji rynku energii elektrycznej. Temat "Warunki umożliwiające realizację zobowiązań Traktatu Akcesyjnego" wygłosił Henryk Tymowski - W-ce Prezes Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Referat dotyczący handlu uprawnieniami do emisji CO2 przedstawił Zbigniew Bicki - Prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Na temat rozwoju OZE w świetle nowego prawa energetycznego mówił Ralf Höper - dyrektor Portfolio Managment w Polsce, Vattenfall Trading Services Sp. z o.o.
     Podczas uroczystej Gali Energetyki, prof. Jan Popczyk - przewodniczący Kapituły Konkursowej, ogłosił wyniki konkursu "Najlepszy produkt / rozwiązanie dla energetyki". Pozostałymi członkami Kapituły zostali: prof. Jacek Malko oraz prof. Maciej Pawlik. "Klucz Sukcesu" w kategorii firmy, przyznany został Instytutowi Automatyki Systemów Energetycznych - za System Oceny Jakości Energii Elektrycznej SOJE. Natomiast w kategorii przedsiębiorstwa energetyczne, Kapituła Konkursowa główną nagrodę przyznała Spółce Energetycznej "JASTRZĘBIE" S.A. - za zabudowę agregatu prądotwórczego prądotwórczego EEG "Pniówek" EC "Suszec", zasilanego gazem z odmetanowania KWK "Krupiński" w Suszcu. 
    Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej został zamieszczony poniżej. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
     Referat wprowadzający do prezentacji sponsorów dotyczył największej inwestycji energetycznej w najbliższym czasie, a mianowicie bloku energetycznego 833 MW na parametry nadkrytyczne, którego zasady finansowania są obecnie finalizowane, a wkopanie kamienia węgielnego planowane jest jeszcze w ty roku.
Program sympozjum obejmował również panele tematyczne. Pierwszy z nich poświęcony był "Nowym technologiom". Referat wprowadzający do tego panelu wygłosił Mieczysław Kobylarz - Dyrektor Produkcji w Elektrowni Połaniec - Grupa Electrabel, omawiając wdrażanie nowych technik na przykładzie swojego przedsiębiorstwa. Kolejny panel poświęcony był "Automatyce". Poprowadził go prof. Jan Bujko z Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych. Wygłosił również referat dotyczący nowego zadania automatyki systemowej w warunkach rynku energii. W trakcie kolejnego panelu związanego z "Nowymi technologiami", Ryszard Kupczyk - Dyrektor BOT Elektrownia Turów S.A. omówił wdrażanie unikalnych rozwiązań technicznych na przykładzie modernizacji Elektrowni Turów. Tomasz Rendecki - Główny Inżynier ds. Systemów Lokalnych PKE S.A. poprowadził z kolei panel "Systemy zintegrowane, sterowanie procesami" i wygłosił temat "Systemy zintegrowane w energetyce - moda czy konieczność?". Kolejny panel "Mechanika, elektroenergetyka" rozpoczął się od wykładu wprowadzającego zaprezentowanego przez Edwarda Czarzastego - Kierownika Zakładu Wytwarzania Energii Elektrycznej BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Dotyczył on sprawności i niezawodności wytwarzania energii elektrycznej w aspekcie środowiskowym. Ostatni z paneli "Inwestycje, ekologia" poprowadził Bolesław Cirkos - Dyrektor ds. Rozwoju i Modernizacji BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Panel ten rozpoczął się od wykładu "Ochrona środowiska naturalnego i rozwój mocy wytwórczych podstawowymi elementami strategii BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Podczas ww. paneli firmy miały okazję zaprezentować swoje ciekawe technologie i rozwiązania oraz wymienić się doświadczeniami.

Sympozjum towarzyszyła również wystawa stoisk uczestniczących firm: ENERGETYKA 2005
     Podczas ENERGETYKI 2005 zorganizowane zostały również dwa Salony: Rynek Energii oraz Ciepłowniczy. Pierwszy z nich poprowadził Szymon Kosiński - Dyrektor ds. Obrotu Energią Elektryczną Elbis Sp. z o.o. Wygłoszone referaty merytoryczne dotyczyły: bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego (Artur Głuszek - PSE-Operator S.A.), liberalizacji rynku energii elektrycznej - struktura branży i certyfikacja jako warunki jej wznowienia (Grzegorz Onichimowski -  prezes zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.) oraz handlu energią elektryczną w kontekście działalności przedsiębiorstw obrotu i odbiorców (Marek Kulesa - dyrektor Biura TOE).
     Drugi z Salonów poprowadził Tomasz Ciepierski - Kierownik Wydziału Ciepłownictwa w BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Wygłoszone referaty obejmowały tematykę dotyczącą porównania doświadczeń w produkcji i sprzedaży ciepła w elektrowniach wchodzących w skład BOT (Bogdan Głodek - z-ca dyrektora Departamentu Polityki energetycznej i Paliwowej, BOT GiE S.A.), funkcjonowania dystrybutora ciepła samodzielnie czy w konsolidacji (Waldemar Szulc - prezes zarządu, PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie), zmian w prawie energetycznym wprowadzonych ostatnią nowelizacją pod kątem ciepłownictwa (Andrzej Olszewski - dyrektor, Regionalny Oddział IGCP we Wrocławiu).
     Jedną z atrakcji sympozjum był koncert Małgorzaty Ostrowskiej z zespołem.

     Mamy nadzieję, że zaproponowana formuła sympozjum, tak jak w latach ubiegłych, zyskała Państwa aprobatę i przyczyniła się do pogłębienia wiedzy oraz była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i integracji środowisk inżynierskich.

Dorota Kubek

 


 

Honorowy Gospodarz i Współorganizator:

Współpraca:

Koło Zakładowe SEP przy
BOT Elektrownia Bełchatów SA

Elektrownie Szczytowo-Pompowe

Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Agencja Rynku Energii

Towarzystwo Obrotu Energią

Towarowa Giełda Energii

Południowy Koncern Energetyczny

Honorowy patronat:Minister Środowiska
Tomasz Podgajniak

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Prezydent Miasta Bełchatow
Marek Chrzanowski

Sponsor generalny:

Sponsorzy główni:

Sponsor:

Patronat naukowy:

Politechnika Warszawska

Patronat medialny:

Patronat internetowy:

Organizator: 

 
   

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ