Partner serwisu

Relacja: VIII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2006 (4-6 września)

Kategoria: Relacja: VIII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2006 (4-6 września)

Za nami kolejne, VIII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2006 (4-6 września), które jak co roku cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw całego sektora, a także firm świadczących usługi dla branży, o czym świadczy rekordowa liczba uczestników - do stolicy polskiej energetyki - Bełchatowa - przyjechało bowiem około 500 gości.

Relacja: VIII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA 2006 (4-6 września)
 Podsumowanie:


     O wysokim poziomie imprezy, corocznie organizowanej przez BMP Sp. z o.o. i redakcję "Energetyki Cieplnej i Zawodowej", świadczy nie tylko duża frekwencja, ale także ranga instytucji, które objęły Honorowy Patronat nad spotkaniem: Ministerstwo Gospodarki, Minister Środowiska Jan Szyszko, wojewoda łódzki Helena Pietraszkiewicz, prezydent miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski oraz marszałek województwa łódzkiego Stanisław Witaszczyk. Pomoc przy organizacji sympozjum okazały: SEP - Zarząd Główny, koło zakładowe SEP przy BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Towarowa Giełda Energii S.A., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Agencja Rynku Energii S.A. oraz Parlamentarny Zespół ds. Restrukturyzacji Energetyki.
    
Patronat naukowy nad sympozjum objęła Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska, rolę honorowego gospodarza pełnił natomiast BOT Górnictwo i Energetyka S.A. a współorganizatora - BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

     Istotną rolę w sympozjum odegrał ALSTOM Power Sp. z o.o. - GENERALNY Sponsor (firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji nowych oraz modernizowanych obiektów energetycznych, wraz z ich wyposażeniem), RAFAKO S.A. (specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu kotłów oraz instalacji odsiarczania spalin), Mobotec Europe AB (przodujący dostawca technologii optymalizacji procesu spalania oraz redukcji emisji powstających w trakcie procesu spalania w kotłach w piecach przemysłowych) oraz FABRYKA KOTŁÓW "SEFAKO" S.A (firma oferuje m.in. kotły, modernizacje i rekonstrukcje kotłów, instalacje odpylania i odżużlania). Duży udział miały również firmy: Eurofaktor S.A., Balcke-Dürr Rothemühle Polska Sp. z o.o., NALCO POLSKA Sp. z o.o., R&M IZOMAR Sp. z. o.o. oraz SAS Institute Sp. z o.o.

    Sympozjum rozpoczęły dwie równolegle przebiegające konferencje tematyczne. Jedną z nich, związaną z rynkiem energii, poprowadził Marek Kulesa - dyrektor TOE, wygłaszając referat "Czy istnieje rynek energii?". Szymon Kosiński - dyrektor ds. obrotu energią elektryczną w ELBIS Sp. z o.o. - przedstawił możliwy zakres wsparcia spółek obrotu w wejściu odbiorców na rynek energii. Grzegorz Onichimowski - prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. - omówił system obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, natomiast Halina Bownik-Trymucha - p.o. dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu Regulacji Energetyki - zaprezentowała rolę odbiorcy na rynku energii.
     Drugą konferencję, związaną z kogeneracją, poprowadził prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej, który omówił perspektywy rozwoju technologii kogeneracyjnych w Polsce. Andrzej Kania - dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki - przedstawił skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w aspekcie "Polityki energetycznej Polski do roku 2025". Aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne kogeneracji zostały przybliżone na przykładzie ECO S.A. przez dyrektora Andrzeja Goździkowskiego.

     Kolejnym ważnym punktem programu było FORUM ENERGETYCZNE, a jeden z jego głównych tematów stanowiła odbudowa mocy wytwórczych w krajowej energetyce. Referaty dotyczące powyższej kwestii wygłosili: Jerzy Łaskawiec - dyrektor ds. energetyki i paliw BOT GiE S.A., Waldemar Ostrowski - główny inżynier ds. technologii PKE S.A. oraz Andrzej Grudzień - dyrektor departamentu Pątnów II wraz z Hieronimem Kąciakiem - kierownikiem Pątnowa II w ZE PAK S.A. Nowy "Program dla energetyki" oceniał Herbert Leopold Gabryś, zaś Mirosław Duda - doradca zarządu ARE S.A. - wygłosił referat: "Energetyka jądrowa w Polsce - potrzeba i wyzwania". Monika Sekuła z Instytutu Ochrony Środowiska - Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji - omówiła nadalokację w krajowych planach rozdziału uprawnień (na lata 2005-2007), a Stanisław Tokarski - dyrektor ds. strategii i zarządzania PKE S.A. - przedstawił stan energetyki w Unii Europejskiej.

Wszystkie ww. problemy były również dogłębnie przedyskutowane podczas DEBATY "Szanse polskich firm na europejskim rynku energii elektrycznej". Udział w rozmowach wzięli: Paweł Urbański - wiceprezes PSE S.A., Paweł Skowroński - prezes zarządu BOT GiE S.A., Eugeniusz Bilkowski - I wiceprezes, dyrektor techniczny BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Andrzej Kania - dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki oraz Marek Kulesa - dyrektor TOE. Całość poprowadził prof. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej.
Pierwszy wieczór sympozjum zakończył występ zespołu "Elektryczne Gitary" oraz GALA ENERGETYKI, w trakcie której wręczone zostały nagrody "KLUCZ SUKCESU" w sześciu kategoriach. Wyniki konkursu zaprezentujemy w najbliższym numerze "Energetyki Cieplnej i Zawodowej".

W drugim dniu odbyły się panele tematyczne, w trakcie których firmy dzieliły się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i prezentowały konkretne rozwiązania dla sektora, szczegółowo omawiane podczas rozmów na stoiskach wystawowych. A wieczorem uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim. StrongMan był pod wrażeniem ambicji gości w podnoszeniu kilkudziesięciokilogramowych ciężarów. Uzupełnieniem spotkania przy grillu była zabawa oraz piękny pokaz sztucznych ogni z bełchatowską elektrownią w tle.

Sympozjum zakończyło się wycieczką do BOT Elektrownia Bełchatów S.A. i BOT Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów" S.A.

Dziękujemy Państwu za udział w sympozjum i już dziś zapraszamy na nasze kolejne konferencje.

Dorota Kubek


Komitet naukowo-honorowy:

 Helena Pietraszkiewicz - Wojewoda Łódzki
Jan Szyszko - Minister Środowiska
Stanisław Witaszczyk - Marszałek Województwa Łódzkiego
Piotr Grzegorz Woźniak - Minister Gospodarki

Henryk Bałut - Członek Zarządu, Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
Jerzy Barglik - Prezes, Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Zarząd Główny
Marek Chrzanowski - prezydent miasta Bełchatowa
Andrzej Czerwiński - Przewodniczący, Parlamentarny Zespół ds. Restrukturyzacji Energetyki
Mirosław Duda - Doradca Zarządu ARE SA
Prof. Waldemar Kamrat - Politechnika Gdańska
Andrzej Kania - Dyrektor, Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński - Rektor Politechniki Łódzkiej
Sławomir Krystek - Dyrektor Generalny, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
Jan Kurp - Prezes Zarządu, Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski - Politechnika Warszawska
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty - Rektor Politechniki Wrocławskiej
Jerzy Łaskawiec - Dyrektor ds. Energetyki i Paliw, BOT Górnictwo i Energetyka S.A.
Prof. Jacek Malko - Politechnika Wrocławska
Grzegorz Onichimowski - Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.
Andrzej Pierzak - Prezes Zarządu, Agencja Rynku Energii S.A.
Prof. Jan Popczyk - Politechnika Śląska
Paweł Sałek - Kierownik, Instytut Ochrony Środowiska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski - Prezes Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Paweł Skowroński - Prezes Zarządu, BOT Górnictwo i Energetyka SA
Stanisław Tokarski - Dyrektor ds. Strategii i Zarządzania, Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Henryk Tymowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych, Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Prof. Krzysztof Żmijewski - Politechnika Warszawska
Prof. Maciej Pawlik - Politechnika Łódzka

Komitet organizacyjny:

Adam Grzeszczuk - Prezes zarządu BMP - Przewodniczący
Eugeniusz Bilkowski - I v-ce prezes, dyrektor techniczny - BOT Elektrownia Bełchatów SA
Dorota Kubek - Redaktor "Energetyka Cieplna i Zawodowa"
Janusz Zakręta - Komisarz sympozjum

 

 

Honorowy Gospodarz:

BOT Górnictwo i Energetyka S.A.

Gospodarz i współorganizator:

Sponsor generalny:

Sponsorzy główni:

 Sponsor:

Sponsorzy panelowi:

Honorowy patronat: 

Ministerstwo Gospodarki

Minister Środowiska
Jan Szyszko

Prezydent Miasta Bełchatów
Marek Chrzanowski


Wojewoda Łódzki
Helena Pietraszkiewicz 

Marszałek Województwa Łódzkiego 

Współpraca: 


Koło Zakładowe SEP przy
BOT Elektrownia Bełchatów SA

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 ZARZĄD GŁÓWNY 

Towarowa Giełda Energii S.A. 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA Parlamentarny Zespół 
ds. Restrukturyzacji Energetyki


 

Izba Gospodarcza Energetyki
i Ochrony Środowiska

Patronat naukowy: 


Politechnika Wrocławska 

Politechnika Warszawska 

Patronat internetowy: 

Partner: 

Opiekun medialny: 

Patronat medialny: 

Organizator: 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ