Partner serwisu

Relacja: X Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2008, 3-5 września 2008

Kategoria: Relacja: X Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2008, 3-5 września 2008

Tegoroczne X Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2008 zgromadziło około 500 specjalistów branży elektroenergetycznej, zarządzających spółkami dostarczającymi najnowocześniejsze rozwiązania dla energetyki oraz niezależnych ekspertów. 3 września – w pierwszym dniu obrad uczestnicy wzięli udział między innymi w Forum Energetycznym.

Relacja: X Sympozjum Naukowo-Techniczne Energetyka Bełchatów 2008, 3-5 września 2008

     Honorowym Gospodarzem X Sympozjum był BOT Górnictwo i Energetyka SA a Gospodarzem i Współorganizatorem było BOT Elektrownia Bełchatów S.A. Patronem Honorowym naszego corocznego spotkania było: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, URE, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Prezydent Miasta Bełchatów Marek Chrzanowski oraz Starosta Powiatu Bełchatów Jarosław Brózda.


    Jak co roku uczestnicy spotkania zapoznali się z bogatą ofertą firm, wśród których należy wymienić przede wszystkim sponsorów i partnerów: Alstom, Nalco Mobotec, Rafako, Ecol, UDT, Uniserv, PGE Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”, GEA oraz Technokabel.


    Pierwszego dnia uczestnicy wzięli udział w Forum Energetycznym oraz mogli zabrać głos podczas Debaty na temat technicznych i gospodarczych aspektów bezpieczeństwa energetycznego kraju. Udział w niej wzięli profesor Jacek Malko - Politechnika Wrocławska, profesor Maciej Pawlik - Politechnika Łódzka, profesor Tadeusz Skoczkowski - prezes KAPE, Mirosław Duda – ARE , Krzysztof Domagała – prezes BOT Elektrownia Bełchatów SA, Stanisław Poręba – dyrektor BOT Górnictwo i Energetyka oraz Paweł Soloch - BBN.


    Kolejnym punktem programu były odbywające się równolegle Konferencje tematyczne: Handel – Dystrybucja – Odbiorcy lub Ciepłownictwo. Pierwszy dzień zakończył się Galą Energetyki, podczas której przyznano nagrody w Konkursie „Klucz Sukcesu”. W kategorii „Wytwarzanie Energii Elektrycznej”:
-  nagroda „Klucz Sukcesu” dla BOT Elektrownia Bełchatów SA za przygotowanie BOT Elektrowni Bełchatów S.A. do obrony i odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego,
-   wyróżnienie dla Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. za System Automatyki MASTER 100.


    W kategorii „Wytwarzanie Ciepła”:
-         nagroda „Klucz Sukcesu” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku za Modernizację urządzeń przykotłowych oraz układu hydraulicznego i pompowego Ciepłowni „Wschód” polegająca na ograniczeniu zużycia energii elektrycznej przy produkcji ciepła,
-         wyróżnienie dla BOT Elektrownia Bełchatów SA za zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej przesyłania energii cieplnej do odbiorców poprzez modernizację stacji ciepłowniczej D6 w BOT Elektrowni Bełchatów S.A..
W kategorii „Ochrona Środowiska”:
-         nagroda Klucz Sukcesu dla Electrabel Polska S.A za rozbudowę Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Połaniec,
-         wyróżnienie dla PKE SA – Elektrownia Jaworzno III za trzeci ciąg Instalacji Odsiarczania Spalin w PKE SA – Elektrowni Jaworzno III.


    W kategorii „Nowe Technologie”:
- nagroda Klucz Sukcesu dla METSO Automation Polska Sp. z o.o. za inplementację rozproszonego systemu starowania „MetsoDNA CR” na nitkach 1, 2 i 3 instalacji odsiarczania spalin w PKE SA – Elektrowni Jaworzno III przez Metso Automation Polska Sp. z o.o. z udziałem PKE SA – Elektrownia Jaworzno III,
-         wyróżnienie dla Centrum Badawczo Wdrożeniowego UNITEX Sp. z o. o. za układ „NERKI CIEPŁOWNICZEJ” z zastosowaniem odgazowywacza próżniowego.
Galę uświetnił występ gwiazdy wieczoru - Katarzyny Cerekwickiej.


    Drugiego dnia uczestnicy brali udział w Panelach tematycznych:
- Nowe technologie,
- Inwestycje i modernizacje w energetyce,
- Ochrona środowiska i efektywność energetyczna,
- Systemy wspomagające produkcję,
- Rewitalizacja urządzeń wytwórczych
oraz Budownictwo energetyczne i przemysłowe.
 
    Oprócz prezentacji w panelach tematycznych z ofertą można było zapoznać się w formie wystawowej, która zgromadziła około 50 dostawców produktów dla energetyki. Dzień zakończył się biesiadą, którą umilił Kabaret Młodych Panów. W ostatnim dniu Sympozjum uczestnicy wzięli udział w wycieczkach technicznych do BOT Elektrowni Bełchatów S.A., PGE KWB „Bełchatów” S.A. oraz Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk.



Do ściągnięcia: reportaż video telewizji DOLSAT z Sympozjum. (format *.wmv, wielkość ok. 4,5 MB)
 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ