Partner serwisu
10 marca 2020

Uroczyste otwarcie i sesja wprowadzająca Sympozjum Ochrona Środowiska...

Kategoria: XV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł, 10-11 marca 2020, Katowice

XV Konferencję Naukowo Techniczną Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. otworzył prezes firmy BMP Adam Grzeszczuk. Głos zabrali również Norbert Grudzień, wiceprezes zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A., Artur Kopeć, Członek Zarządu Grupy Azoty, oraz Andrzej Pudło, Krajowy Menadżer Gospodarki Paliwowej w Fortum Power and Heat Polska.

Uroczyste otwarcie i sesja wprowadzająca Sympozjum Ochrona Środowiska...

W przemówieniu otwierającym wydarzenie, prezes Adam Grzeszczuk przedstawił aktualne wyzwania dla europejskiej i krajowej energetyki w temacie ochrony środowiska i klimatu. Wskazany został trend zmniejszania emisji CO2 w energetyce w różnych krajach na świecie. Krótko omówiony został również program konferencji. Gości powitali również kolejno Norbert Grudzień, Artur Kopeć i Andrzej Pudło.

Stojąc przed wyzwaniem

Z pierwszą prezentacją wystąpił członek zarządu Grupy Azoty, Artur Kopeć. Poruszył w niej tematykę wyzwań stojących przed przemysłem.

Kluczowym wyzwaniem dla przemysłu w zakresie ochrony środowiska w najbliższym czasie będzie problem ochrony wód, gleby i atmosfery - powiedział we wstępie Artur Kopeć.

A. Kopeć przedstawił koncepcję ograniczania emisji oraz rolę Gospodarki Obiegu Zamkniętego jako narzędzia mającego służyć wdrożeniu ideei prośrodowiskowych. Prelegent wskazał również Europejski Zielony Ład jako wielkie wyzwanie, przed którym stoi polski przemysł. Omówił kolejne zarządzenia, które uchwalono w celu realizacji Green Deal. Wskazał, że projekt ten będzie kosztował branżę przemysłową ogromne nakłady finansowe.

Członek zarządu Grupy Azoty porównał emisyjność energetyki w krajach UE i reszty świata podkreślając, że UE emituje ułamek CO2 produkowanego np. w Chinach czy USA, a europejskie obostrzenia prawne powodują, że przemysł ucieka do tych krajów, w których te obostrzenia nie obowiązują.

Podniesiono również kwestię czterech najważniejszych składowych dla przemysłu tj.:

  • dostęp do surowców i energii;
  • pełna koordynacja polityków;
  • stabilne i przewidywalne stanowienie prawa;
  • warunki pozwalające na konkurencyjność.

Światło w tunelu

Kolejną prezentację, zatytułowaną "Środowiskowe wymagania jako szansa rozwojowa dla energetyki", wygłosił Mirosław Niewiadomski z PGE GiEK S.A., w której wskazał inny pogląd na aktualne prawdoawstwo. Prezentacja przedstawiała szanse dla energetyki i przemysłu jaką dają kolejne regulacje i obostrzenia.

Spróbuję w swojej prezentacji na kilku przykładach pokazać pewien progres w działaniach prośrodowiskowych

Prelegent przywołał regulacje unijne oraz system Bazdy Danych Odpadowych, który  jest szansą na uporządkowanie systemu gospodarki odpadowej. Poza tym szansą rozwojową dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu ma być między innymi idea GOZ.

W prezentacji zaznaczono, że emisyjność zanieczyszczeń kotłów przydomowych sporo przewyższa emisyjność energetyki, która sukcesywnie i znacząco spada. Za energetyką węglową mógłby stać również argument pełnej symbiozy górnictwa i energetyki, oraz przekształcenie jej w energetykę bezodpadową tj. m.in. zastosowanie produktów ubocznych energetyki węglowej (cennych minerałów antropogenicznych - jak mówił prelegent) w innych branżach.

Na koniec przybliżył możliwość rekultywacji terenów pogórniczych jako argument broniący górnictwo odkrywkowe.

Zabrzańskie doświadczenia

Trzecią prezentację panelu wprowadzającego wygłosił Andrzej Pudło z Fortum.

Przejście do niskowęglowego i odnawialnego systemu wytwarzania energii jest bardzo istotne. To spowoduje zwiększenie udziału produkcji enegii nieciągłej i konieczność zarządzania popytem oraz uelastycznienie mocy wytwórczych. Konieczność efektywnego gospodarowania zasobami toruje drogę dla gospodarki obiegu zamkniętego.

Wskazano GOZ nie tylko jako górnolotną ideę lecz jako realny plan dla energetyki.

Przykładem wprowadzania Gospodarki Obiegu Zamkniętego jest między innymi pozyskiwanie energii z odpadów - wskazał Andrzej Pudło.

W prezentacji pokazano doświadczenia elektrociepłowni wielopaliwowej w Zabrzu.

Węgiel w GOZ

Prezentację pt. "Zamknięcie obiegu pierwiastka C w gospodarce dla realizacji GOZ i ograniczenia emisji CO2" wygłosił moderator panelu, dyrektor Aleksander Sobolewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Wystąpienie pozostawało w tematyce GOZ.

Pokazany został obieg pierwiastka C w Gospodarce Obiegu Zamkniętego i przykłady z tym związane.

Na zakończenie prelegent zwrócił uwagę na cztery aspekty w energetyce.

  • Aktualne bezpieczeństwo polityczno-militarne coraz częsciej uzupełniane jest o  bezpieczeństwo energetyczne;
  • W dobie globalizacju łańcuchy powiązań będą dłuższe i bardziej skomplikowane niż w czasach przeszłych;
  • Energetyka przyszłości nie bedzie odrębną gałęzią gospodarki, ale zastąpi ją wieloproduktowa oferta międzynar korporacji;
  • W perspektywie 30 lat w krajach UE rozważane są scenariusze rozwoju gosp w powiązaniu z ochroną środowiska i klimatu.

Wyzwania dla ciepłownictwa

Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Bogusław Regulski wygłosił prelekcję na temat transformacji sektora ciepłowniczego w warunkach unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Wskazał na wyzwania i problemy polskiego ciepłownictwa oraz ograniczenia w polskich celach klimatycznych w porównaniu do europejskich.

Pod koniec prezentacji wskazano duński model transformacji ciepłownictwa systemowego do ciepłownictwa zeroemisyjnego w 2050 roku.

Wodór - Paliwo przyszłości

Ostatnią prezentacją w panelu wprowadzającym przedstawił prof. Marek Ściążko z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Prelekcja wskazała na możliwości wykorzystania wodoru w przemyśle i energetyce. Na początku przywołano m.in. japońskie doświadczenia z wodorem. Wskazano, że już dziś Komisja Europejska pracuje nad możliwościami wykorzystania wodoru w europejskiej energetyce, przemyśle czy transporcie.

Przyszłość należeć będzie do „wodoru zielonego” produkowanego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii poprzez elektrolizę wody i akumulację jego nadwyżki w dowolnej ilości i w dowolnych okresach. Magazynowanie to może być krótkoterminowe, sezonowe czy też jako długoterminowa rezerwa i pozwala stabilizować system energetyczny - mówił prof. Ściążko.

XV Konferencja Naukowo Techniczną Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł. organizowana przez BMP, odbywa się w Katowicach w dniach 10-11 marca 2020 roku.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ