Partner serwisu
12 marca 2020

Gospodarowanie odpadami w energetyce i przemyśle - PANEL III

Kategoria: XV Konferencja Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł, 10-11 marca 2020, Katowice

Drugi dzień obrad konferencyjnych, poświęcony tematyce odpadów, rozpoczęła sesja prezentacyjna o nazwie "Gospodarowanie odpadami w energetyce i przemyśle". W ramach panelu wygłoszono 3 prezentacje a moderatorem została Magdalena Wdowin z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią w Polskiej Akademii Nauk.

Gospodarowanie odpadami w energetyce i przemyśle - PANEL III

Odpady niebezpieczne

Pierwszym referatem w tej sesji była prezentacja o tytule "Odpady niebezpieczne – podejście prawne", które wygłosiła Katarzyna Mędraś z AD REM Kancelaria Prawna. Mecenas rozpoczęła prezentację od przedstawienia podstawy prawnej odpadów niebezpiecznych, opartą zarówno na prawie krajowym jak i europejskim. Przybliżyła uczestnikom konferencji m.in transgraniczny obrót odpadami w UE, implementację przepisów UE do przepisów krajowych w zakresie odpadów niebezpiecznych (od 2004 r.) czy nowe podejscie Unii - gospodarka o obiegu zamkniętym. Zwróciła również uwagę na problem z odpadami, które "wyprodukowane" są przez obecnie mocno promowane Odnawialne Źródła Enegii. Pokazała zdjęcia przedstawiające „cmentarz” ponad 870 śmigieł wiatraków w Casper, Wyoming (USA). Zjawisko spowodowane jest brakiem technologii na recykling włókien szklanych używanych przy produkcji wiatraków, aczkolwiek 85 % turbin jest odzyskiwanych. Przypomniała też, że przy wytworzeniu jednej bezprzekładniowej turbiny wiatrowej o mocy 5 MW potrzeba 800 kg neodymu i 200 kg dyspozytu a amerykański Institute for the Analysis of Global Security ocenia, że wydobycie jednej tony ww. metali rzadkich powoduje powstanie jednej tony odpadów radioaktywnych.

GOZ

Warunki brzegowe dla bezodpadowej energetyki węglowej to tytuł drugiego wystąpienia w tej sesji, które wygłosił Tomasz Szczygielski z Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o..

– Aby górnictwo i energetyka mogły wdrożyć zasadę zamykania obiegu minerałów antropogenicznych poprzez symbiozę z budownictwem i infrastrukturą muszą być spełnione odpowiednie warunki brzegowe – mówił Szczygielski. Wśród nich wymieniał odpowiednią świadomość, regulacjie, warunki rynkowe czy wsparcie naukowe.

Mówiąc o transformacji gospodarki UE z myślą o zrównoważonej przyszłości wskazał m.in. na ochronę i odbudowę ekosystemów i bioróżnorodności, dostarczanie czystej i przystępnej cenowo energii, przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentą mobilność czy zerowy poziom emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska.

UPS

Magdalena Wdowin, moderator tego panelu, była również ostatnim prelegentem wygłaszącym prezentację. W wystąpieniu "Popioły lotne jako substrat w procesie wytwarzania krzemianowych sorbentów zanieczyszczeń środowiskowych" mówiła o konieczności opracowania technologii wtórnego wykorzystania UPS celem pozbycia się problemu ich składowania.

– Popioły, żużle i produkty odsiarczania spalin powstające ze spalania paliw stałych w toku produkcji energii elektrycznej i cieplnej w elektrowniach i elektrociepłowniach nazywane są ubocznymi produktami spalania (UPS) lub surowcami antropogenicznymi. Jeśli nie zostały przekwalifikowane na produkty uboczne lub nie straciły statusu odpadów (w rozumieniu ustawy o odpadach), to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. zaliczane są do odpadów z grupy 10 (odpady z procesów termicznych) i podgrupy 01, czyli do odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19). – opowiadała w Wdowin.

Panel odbył się w ramach XV Konferencji Naukowo-Technicznej która odbyła się 10-11 marca 2020 r. w Katowicach.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ