Partner serwisu

Membrany na każde zanieczyszczenie

Kategoria: Ochrona środowiska

dr inż. Ewa Puszczało
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło spełnienie bardziej restrykcyjnych wymagań określonych w Dyrektywie 98/83/EC, odnośnie wody nadającej się do spożycia. To spowodowało poszukiwanie przez naukowców nowych metod oczyszczania ścieków, które byłyby bardziej efektywne i atrakcyjne ekonomicznie. Wśród niekonwencjonalnych metod oczyszczania wody wyróżnić możemy procesy membranowe.

Membrany na każde zanieczyszczenie

Przeprowadzone przez licznych naukowców badania dowodzą, iż bioreaktory membranowe mogą być szeroko stosowane w ochronie środowiska do oczyszczenia ścieków z różnymi grupami zanieczyszczeń.

W  ściekach komunalnych często związki azotu przekraczają dopuszczalną normę określoną w rozporządzeniu ministra środowiska. Aby je usunąć, należy kontrolować proces nitryfikacji. Ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju bakterii nitryfikacyjnych w  systemie, gdyż bakterie te wrażliwe są na zmienne warunki środowiskowe.

Ścieki zawierające substancje powierzchniowo czynne trudno oczyścić metodami konwencjonalnymi. Zastosowanie technologii MBR pozwoliło na redukcję anionowych związków powierzchniowo czynnych do poziomu nieprzekraczającego 0,04  g/dm3.

System MBR można z powodzeniem stosować do oczyszczania ścieków o  zmiennych wartościach przepływów, które wynikają z sezonowej działalności branży turystycznej.


Autor: dr inż. Ewa Puszczało, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Politechnika Śląska

fot. BMP'

 

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 7/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ