Partner serwisu

Mieć plan na sieć

Kategoria: Ciepłownictwo

Szymon Pająk, Daniel Roch
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej

Aby optymalnie wykorzystać potencjał ciepła systemowego, inwestycje i modernizacje należy odpowiednio zaplanować, a więc: dokonać analizy aktualnego rynku ciepła, sporządzić prognozy zapotrzebowania na nie, ocenić istniejącą sieć ciepłowniczą i źródła ciepła oraz przygotować scenariusze ich rozwoju. Opracowane w ten sposób studium rynku ciepła umożliwi podjęcie decyzji dotyczących działań inwestycyjnych – zarówno w obszarze sieciowym, jak i źródeł ciepła, uwzględniających jednocześnie potrzeby szeroko pojętego odbiorcy.

Mieć plan na sieć

Kompleksowe podejście do rozwoju systemu ciepłowniczego opiera się na odpowiednim rozeznaniu lokalnego rynku ciepła oraz rzetelnym planowaniu, popartym analizami techniczno-ekonomicznymi. Studium rynku ciepła oraz studium sieci powinno być rozszerzone o analizę źródeł ciepła, którego wynikiem będzie lista działań modernizacyjnych i inwestycyjnych pozwalających na rozwój badanego systemu ciepłowniczego.

W dalszej części procesu określania kierunków rozwoju lokalnej lub regionalnej sieci ciepłowniczej konieczne jest również oszacowanie tzw. efektu ekologicznego, czyli zmian emisji zanieczyszczeń możliwych do uzyskania po wdrożeniu wytypowanych działań modernizacyjnych i inwestycyjnych. Należy dodać, że „modelowe” podejście do rozwoju rynku ciepła zakłada ponadto współpracę trzech stron, które zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne powinny uczestniczyć w procesie planowania energetycznego w regionie, tj.: przedsiębiorstwa energetycznego (ciepłowniczego), gminy oraz samorządu województwa. Ich współpraca w zakresie ciepłownictwa może dotyczyć sporządzania diagnozy rynku i prognoz zapotrzebowania na paliwa i energię, modernizacji i budowy źródeł energii i sieci, wdrażania planów efektywnego wykorzystania energii i ciepła, realizacji kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących centralne systemy ciepła i ograniczanie tzw. niskiej emisji, pozyskiwania finansowania na przedsięwzięcia inwestycyjne i edukacyjne.


Autorzy: Szymon Pająk, Daniel Roch, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej

Fot. BMP’
 

Cały materiał znajdą  Państwo w magazynie "Energetyka Cieplna i Zawodowa" nr 4/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną


 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ