Partner serwisu

Problem zaczyna się w zbiorniku

Kategoria: Ochrona środowiska

Zbiorniki wody DEMI źródłem zanieczyszczenia wody zdemineralizowanej

Antoni Litwinowicz
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki

Od kilku lat trwa dyskusja na temat interpretacji wymogów przedstawianych przez dostawców urządzeń kotłowych, turbin i projektantów. Debata dotyczy jakości wody dodatkowej zdemineralizowanej, kierowanej do obiegu wodno-parowego, a także lokalizacji punktów pomiarowych, w których jakość powinna być mierzona.

Problem zaczyna się w zbiorniku

Obecnie podstawowym dokumentem regulującym jakość wody zasilającej jest Polska Norma PN-EN 12952-12:2006 „Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze – Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej”.  Najwyższe wymagania zgodnie z normą musi spełniać woda zasilająca i woda wtryskowa do schładzaczy dla kotłów przepływowych. Wymagania tej normy podano w tabeli 3. Parametrami wymagającymi rozbudowanych urządzeń do produkcji wody dodatkowej zdemineralizowanej w celu ich dotrzymania są: zawartość sodu i potasu, zawartość krzemionki, a przede wszystkim zawartość substancji organicznych (TOC, DOC).

Najlepiej, gdyby woda dodatkowa odpowiadała jakościowym wymaganiom wody zasilającej lub lepszym. Jednak wyprodukowanie wody zdemineralizowanej o takiej jakości jest trudne, zwłaszcza, kiedy do jej produkcji używa się wody surowej pochodzącej ze źródeł powierzchniowych. W tym przypadku szczególnie trudnym do spełnienia warunkiem jest zagwarantowanie w wodzie zdemineralizowanej odpowiednio niskiej zawartości rozpuszczonego węgla organicznego. Kłopotliwym do dotrzymania parametrem jest również zawartość krzemionki. Należy zwrócić uwagę na zawartość krzemionki ogólnej, a nie jak to się powszechnie praktykuje, tylko krzemionki jonowej. W tym kontekście pogarszanie się jakości wody w zbiornikach wody zdemineralizowanej nie jest pożądane.

Mając na uwadze powyższe, specjaliści ENERGOPOMIARU stoją na stanowisku, że bazowe parametry wody po stacjach demineralizacji wody, to jest po zbiornikach wody zdemineralizowanej kierowanej na bloki, powinny kształtować się tak jak podano w tabeli 4.

Sugerowana jakość wody zdemineralizowanej nie powinna nastręczać kłopotów w prowadzeniu bloków. Jeżeli woda zdemineralizowana po zbiornikach posiada jakość gorszą niż przedstawiona w  tabeli 4, należy zastosować jej doczyszczanie.


Autor: Antoni Litwinowicz, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki

fot.: fhotogenica.pl

 

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 7/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ