Partner serwisu

Wycisnąć z wody jak najwięcej

Kategoria: Ochrona środowiska

Analiza gospodarki wodnej długo eksploatowanych obiektów

Patrycja Malucha
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki

Zła jakość wody do celów energetycznych, spowodowana nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń uzdatniania, nieuchronnie prowadzi do zakłóceń i awarii na skutek osadzania się osadów lub zachodzących procesów korozyjnych. Aby utrzymywać dotychczasową wydajność danego obiektu, zarówno pod względem jakości, jak i ilości produkowanej wody, powinien on podlegać regularnym przeglądom i kontroli.

Wycisnąć z wody jak najwięcej

Długo eksploatowane obiekty gospodarki wodnej wymagają szczególnej uwagi i  kontroli w  celu ich prawidłowej eksploatacji. Kontrola taka powinna być przeprowadzana przez firmy zewnętrzne, posiadające duże doświadczenie eksploatacyjne, co pozwoli na przeprowadzenie audytu, a w efekcie – identyfikację obszarów, które wymagają wprowadzenia zmian. Mogą one dotyczyć rodzajów stosowanych substancji chemicznych (szczególnie w przypadku wód powierzchniowych), dawek reagentów, sposobu prowadzenia eksploatacji itp. Zaleca się przeprowadzanie tego rodzaju badań co najmniej raz na dwa lata.

Z uwagi na znajomość obiektu, współpraca z działem eksploatacji w trakcie badań jest bezcenna i nie-zbędna do pogłębionej analizy problemów w funkcjonowaniu danego obiektu, bądź do uzyskania efektów poprawy pracy urządzeń i odpowiedniej jakości wody.

Zaletą przeprowadzania kontroli pracy obiektu przez firmę zewnętrzną jest bogate doświadczenie i wiedza jej pracowników, dotyczące zarówno zagadnień eksploatacyjnych, jak i dotyczących technologii i techniki, w tym znajomości najnowszych osiągnięć. Poprzez zlecenie badań firmie zewnętrznej eliminuje się również rutynowe podejście, jakie mogą prezentować pracownicy obiektu, prowadzące do pogarszającego się stanu urządzeń gospodarki wodnej.


Autor: Patrycja Malucha, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki

Fot. zasoby własne autora

 

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 7/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ