Partner serwisu
29 września 2014

Czy rosyjską energetykę czeka transformacja

Kategoria: Elektroenergetyka

Czterech bossów rosyjskiego sektora energii to cztery punkty widzenia. Odpowiadają one zakresowi ich odpowiedzialności i są to: legislacja, regulacja, energetyka jądrowa i hydroenergetyka. Wydaje się, że są to właściwe kierunki, jednak wyczuwalna jest nuta tęsknoty za państwem silnym centralizacją i jedynowładztwem. Nie przebija się nawet echo niedawnych dyskusji o stworzeniu jednolitej euroazjatyckiej infrastruktury sieciowej „od Lizbony do Kamczatki”. Widocznie nie czas jeszcze ku temu!

Czy rosyjską energetykę czeka transformacja

W kierunku energetyki jądrowej

Mimo nieprzezwyciężenia globalnego kryzysu i nuklearnego incydentu w elektrowni jądrowej Fukushima w 2011 roku, sztandarowa firma rosyjska w obszarze energetyki jądrowej – Rosatom – niemal podwoiła zawartość portfela liczby zleceń – od 12 na początku roku 2011 do 21 w jego końcówce. Przyczyn tego zjawiska upatrywać można w fakcie, iż Fukushima nie miała znaczącego wpływu na światową energetykę jądrową. Na spotkaniu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) we wrześniu 2012 r. przedstawiono uzgodnione stanowisko wszystkich stron, oceniające obserwowane zmniejszenie tempa inwestycji w energetyce jądrowej tylko na około 10%. Można zauważyć, iż wśród krajów decydujących się na wycofanie z opcji jądrowej znajdowały się jedynie takie, które już uprzednio nie były zdecydowane na plany rozwoju w tym kierunku. Na przykład Niemcy, o udziale 27% energetyki jądrowej w strukturze wytwarzania, nie miały planów budowy nowych reaktorów. Dyskusje (przed i po Fukushimie) dotyczyły jedynie harmonogramu wycofań poszczególnych bloków. Jednocześnie kraje, przodujące w skali globalnej w tempie rozwoju gospodarczego (BRICS – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Płd. Afryka), a także kraje takie jak Turcja i niektó- re państwa Azji Południowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej, potwierdziły swe plany budowy nowych elektrowni jądrowych. Także tendencja ta występuje w Europie – rozwijane są ważne projekty inwestycyjne w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Także Francja nie poniechała rozwoju swojego nuklearnego w przewadze sektora wytwórczego. Innym ważnym wydarzeniem stało się po raz pierwszy od 20 lat uzyskanie licencji na budowę nowej elektrowni jądrowej w USA.

Ten stan rzeczy skłania do opinii, iż energetyka jądrowa nadal jest perspektywicznym źródłem energii elektrycznej i stanowi istotny składnik globalnego energy mix. Jest kilka powodów, dla których Rosatom uzyskał marketingowy sukces w tak trudnym okresie. Po pierwsze oferowane reaktory należą do generacji III i wykorzystują najnowocześniejszą technologię. Jeszcze przed japońskim incydentem w 2011 r. oferty tej klasy spełniały wszystkie wymagania zaostrzone po Fukushimie. Są to m.in. wszystkie niezbędne zespoły bezpieczeństwa czynnego i biernego. Innym ważnym czynnikiem jest to, że rosyjskie bloki jądrowe budowane są nie tylko za granicą, lecz także w kraju, co nie często zdarza się  firmom konkurencyjnym. Oferty rosyjskie przeszły test niezawodności i efektywności w specyficznych warunkach krajowych. Trzecim czynnikiem jest kompletność i całościowość przedstawionej oferty. Rosatom jest wyjątkowym przedsiębiorstwem, dysponującym kompletnymi technologiami w obszarze energetyki jądrowej: od wydobycia rudy uranowej po pełny demontaż („decommisioning”) i zakończeniu eksploatacji bloku. Jest to szczególnie istotne dla krajów, wchodzących dopiero na ścieżkę rozwoju techniki jądrowej i którym można przedstawić programy wdrażania wszystkich faz budowy infrastruktury przemysłu jądrowego, w tym szkolenie personelu, stworzenie ram legislacyjnych, wyzwania strukturalne itp.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 5/2014.

fot.: freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ