Partner serwisu

Jacek Kaczorowski: Jestem spokojny o przygotowanie nowych złóż i rozpoczęcie eksploatacji

Kategoria: XVI Sympozjum Energetyka Bełchatów

- Złoża Złoczew i Gubin - Brody to strategiczne projekty nie tylko dla grupy PGE, ale dla całej Polski - mówił prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jacek Kaczorowski w trakcie debaty „Od kopalni do elektrowni: Nowoczesne górnictwo + nowoczesna energetyka = węgiel paliwem przyszłości?", która zorganizowana została w ramach XVI Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2014.
 

Jacek Kaczorowski: Jestem spokojny o przygotowanie nowych złóż i rozpoczęcie eksploatacji

- W naszym kraju wciąż około 35 proc. energii elektrycznej wytwarzanej jest z węgla brunatnego. Liczymy na utrzymanie znaczącego udziału tego nośnika energii w polskim miksie energetycznym, dlatego Grupa PGE konsekwentnie realizuje swoje plany i jest głęboko zainteresowana budową nowych, efektywnych kompleksów górniczo-energetycznych w oparciu o złoża węgla brunatnego, a co za tym idzie utrzymaniem oraz dalszym rozwojem posiadanych kompetencji w tym zakresie - podkreślał Jacek Kaczorowski. - Złoża Złoczew i Gubin-Brody mogą stanowić podstawę bezpieczeństwa energetycznego państwa, które powinno w znacznym stopniu oprzeć się na zasobach węgla brunatnego dostępnych w naszym kraju - kontynuował.

Odnosząc się do kwestii współpracy Spółki z lokalnymi społecznościami prezes podkreślił: - Nieustannie prowadzimy dialog ze społecznościami lokalnymi i prezentujemy korzyści z "posiadania" tego typu obiektów w swoim regionie. Organizujemy spotkania z mieszkańcami zainteresowanych gmin, a nawet wycieczki w rejon Kleszczowa i Bogatyni, gdzie obecnie znajdują się kompleksy górniczo - energetyczne PGE GiEK. Jakie mamy argumenty przekonując samorządy do podjęcia współpracy? Kompleks górniczo - energetyczny to przede wszystkim trwałe i atrakcyjne miejsca pracy, dodatkowy dochód dla gmin i województw związany z podatkami i opłatami od prowadzonej działalności kompleksu liczonych w dziesiątkach milionów złotych. Dla gmin przekłada się to na poprawę infrastruktury drogowej, kolejowej, obiektów użyteczności publicznej, a w efekcie oznacza wzrost atrakcyjności regionu. Warto przypomnieć, że Gmina Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce, właśnie dzięki zlokalizowanej na jej terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów - powiedział prezes PGE GiEK S.A.

- Analizujemy także dodatkową możliwość spalania węgla ze złoża Gubin - Brody w Elektrowni Dolna Odra, będącej częścią ZEDO, jednego z oddziałów PGE GiEK S.A . - Przed nami są bowiem decyzje dotyczące przyszłości Elektrowni Dolna Odra, rozwiązań technologicznych i związanej z tym bazy paliwowej. Po podpisaniu umowy ze stroną niemiecką dotyczącej regulacji rzeki Odry do III klasy żeglowności, przygotowany został projekt określający możliwości przyszłego transportu drogą wodną węgla dla potrzeb Dolnej Odry. Pod uwagę należy brać również przygotowanie w pobliżu odkrywki instalacji do suszenia węgla brunatnego, dzięki której inaczej kształtować się będą koszty związane z jego transportem - mówił Jacek Kaczorowski.

- Prace przy przygotowaniu nowych odkrywek węgla brunatnego będą kontynuowane. Jednakże konieczne jest potwierdzenie słuszności tej decyzji również w zapisach Polityki Energetycznej Polski 2050 - podsumował.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ