Partner serwisu
20 kwietnia 2016

Ekokogeneracja S.A. kończy 2015 r. wysokim zyskiem

Kategoria: Aktualności

Ekokogeneracja S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r., zakończyła 2015 r. jednostkowym zyskiem netto w kwocie 955 tys. zł. Emitent przeprowadził także emisję akcji serii O, z której pozyskał ponad 1,6 mln zł.

Ekokogeneracja S.A. kończy 2015 r. wysokim zyskiem

Ekokogeneracja S.A. wypracowała w minionym roku 955 tys. zł zysku netto na poziomie jednostkowym przy przychodach ze sprzedaży przekraczających 2.374 tys. zł. W 2014 r. jednostkowy zysk netto Emitenta wyniósł 650 tys. zł, a przychody ze sprzedaży sięgnęły blisko 1.215 tys. zł. Istotna poprawa wyników finansowych była możliwa dzięki realizacji nowych kontraktów na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Zakończona przez Spółkę reorganizacja Grupy Kapitałowej pozwoli jej na skoncentrowanie się na działalności produkcyjno-montażowej oraz na sprzedaży kolejnych instalacji do wytwarzania energii cieplnej z odpadów, co powinno przełożyć się na dalszy wzrost jej wartości oraz stabilizację sytuacji finansowej. Zmiany w regulacjach prawnych wprowadzające z dniem 01.01.2016 r. zakaz składowania odpadów palnych o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg pozwalają Zarządowi Emitenta z dużym zyoptymizmem spoglądać na rosnące zainteresowanie oferowanymi przez niego instalacjami.

– Zeszłoroczny zysk netto jest w znacznej mierze efektem rozpoczętej w październiku 2015 roku realizacji umowy dostawy instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów o mocy 1,2 MW, dla której Spółka dostarczyła Piec WGE. W przypadku uzyskania przez nowego odbiorcę wymaganych pozwoleń formalno-prawnych, jest duża szansa na dostawę jeszcze w tym roku instalacji o mocy 2,4 MW. Realizacja takiego konrtaktu pozwoliłaby na osiągnięcie przez Spółkę jeszcze lepszego wyniku finansowego, od tego jaki zanotowaliśmy w 2015 r. – komentuje Wojciech Rychlicki, prezes zarządu Spółki Ekokogeneracja S.A.

Ekokogeneracja S.A. zakończyła również emisję akcji serii O, w której dokonała przydziału 1.393.000 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 1,15 zł za szt. Akcje zostały objęte przez 6-ciu inwestorów. Subskrypcja akcji serii O obejmowała od 500.000 do 1.750.000 szt. akcji, więc Spółka uplasowała prawie 80% całej emisji. Pozyskane środki w łącznej w wysokości blisko 1.602 tys. zł zostaną przeznaczone przez Emitenta na zwiększenia środków obrotowych i zakup niezbędnych aktywów od spółki WGE Sp. z o.o., od której Ekokogeneracja S.A. przejęła produkcję pieców rusztowych WGE. Pozwoli to Zarządowi Spółki realizować założenia przyjętej Strategii Rozwoju.

– Realizacja umowy dostawy instalacji o mocy 1,2 MW, której zakończenie planowane jest na II kwartał 2016 r., wymaga większego kapitału obrotowego Spółki. Ponadto chcemy przygotowywać się do zwiększenia skali działalności produkcyjnej i wejścia na rynek z kolejnym, nowym produktem w postaci instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów z większym piecem rusztowym – zakończył prezes Rychlicki.

Ekokogeneracja S.A. opublikuje skonsolidowany Raport roczny za rok 2015 w dniu 28.04.2016 r.

Źródło: informacja prasowa

Fot. freeimages

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ