Partner serwisu
20 maja 2016

Regulacja i innowacje muszą iść w parze

Kategoria: Aktualności

12-13 maja w Poznaniu odbyło się InnoPower Forum – jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań regulatorów rynków energii, które służyło zacieśnieniu współpracy sektora naukowo-badawczego z przemysłem energetycznym. Dyskusje poświęcone były innowacyjności oraz kierunkom rozwoju sektora energetycznego.W dniach 12-13 maja w Poznaniu odbyło się InnoPower Forum – jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań regulatorów rynków energii, które służyło zacieśnieniu współpracy sektora naukowo-badawczego z przemysłem energetycznym. Dyskusje poświęcone były innowacyjności oraz kierunkom rozwoju sektora energetycznego.

Regulacja i innowacje muszą iść w parze

InnoPower Forum -  ERRA Regulatory Innovation Day (ERID) odbyło się w ramach cyklu Energy Future Week i było dwudniowym spotkaniem czołowych specjalistów z rynku energii z Polski, Azji, Europy i Stanów Zjednoczonych, w tym regulatorów rynków energii. Organizatorami wydarzenia były Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Energy Regulators Regional Association (ERRA).

W gronie regulatorów i ekspertów z państw Europy, Azji, Japonii i USA dyskutowano o związkach regulacji energetyki i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem roli regulatorów i innych instytucji w generowaniu innowacji w sektorze energetycznym. Forum rozpoczęła prezentacja przez dra Gábora Szörényi, sekretarza generalnego Energy Regulators Regional Association (ERRA), raportu pt. „Innowacje i regulacja energetyki”. 

Raport spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, a także stał się początkiem dyskusji na temat  wspierania innowacyjności, roli regulatorów w tym procesie, potencjalnych nowych podejść i przewidywanych wyzwań regulacyjnych. – Regulatorzy, ważąc korzyści płynące z wdrażania nowoczesnych technologii w energetyce, muszą stwarzać sprzyjające warunki dla ich rozwoju. Wymaga to dostosowania narzędzi regulacyjnych i współpracy regulatorów z innymi aktorami ekosystemu innowacji. Biorąc pod uwagę wyzwania, sami regulatorzy w pewnym sensie muszą stać się innowatorami  – powiedział współredaktor raportu dr hab. Mariusz Swora.

Ścisły związek między regulacją a rozwojem nowych technologii podkreślał Michał Kurtyka, podsekretarz stanu i wiceminister energii w Ministerstwie Energii, panelista InnoPower Forum. W Poznaniu przedstawił m.in. polską koncepcję klastrów energetycznych, będącą przedmiotem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, wzbudzając tym samym duże zainteresowanie zagranicznych uczestników.

– Uważam, że regulacja i innowacja muszą iść w parze – mówił w Poznaniu Minister Michał Kurtyka. – Regulacja musi nadążać za innowacją, za zmianami technologicznymi, ale też  ma za zadanie wyprzedzać pewne trendy i stwarzać takie ramy, które będą wspierały rozwiązania innowacyjne. Jednym z nich jest myślenie o klastrach energetycznych, w których bylibyśmy w stanie połączyć różnego typu technologie, dać szansę żeby rynek zadecydował, które z nich i w jakich proporcjach powinny się rozwijać

Istotny był również udział odbiorców przemysłowych i energetyki sieciowej w InnoPower Forum. Tematyka paneli , która spotkała z ich największym zainteresowaniem obejmowała m.in. mobilność elektryczną, zarządzanie popytem, regulację jakościową, magazynowanie. Odbiorcy przemysłowi pokazali naprawdę wartościowe projekty, które wzbudziły żywe zainteresowanie krajowych i zagranicznych uczestników. – I okazało się, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, możemy być wzorem dla innych państw – powiedział Jacek Kaliś, przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

W sumie w InnoPower Forum wzięło udział ponad 80 panelistów z całego świata, w tym wiceminister energii Michał Kurtyka, Gábor Szörényi, sekretarz generalny ERRA, Abdullah Mohammad Al-Shehri, Gubernator Urzędu Regulacji Elektryczności i Kogeneracji (ECRA), Jean-Arnold Vinois, Dyrektor Honorowy w Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, David Elzinga, Dyrektor ds. Gospodarki Departamentu ds. Zrównoważonej Energii Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Philip E. Lewis, współzałożyciel i członek Zarządu Koalicji na Rzecz Inteligentnego Popytu na Energię (SEDC) oraz Międzynarodowej Rady Programu dotyczącego Przyszłości Energii Elektrycznej 2014-2016 przy Światowym Forum Gospodarczym.

- Druga edycja InnoPower została zorganizowana wspólnie z Energy Regulators Regional Association. Osobiście cieszy mnie uznanie ze strony krajowych i zagranicznych ekspertów co do bardzo wysokiego poziomu obrad, jak i znakomity odbiór pierwszego raportu ERRA na temat innowacji, zaprezentowanego w Poznaniu – powiedział dr hab. Mariusz Swora, koordynator i kierownik programowy Energy Future Week. –  Mam wrażenie, że tematy poruszone w ramach InnoPower - ERRA Regulatory Innovation Day oraz wnioski z obrad będą jeszcze długo przedmiotem debat w kraju i zagranicą. I to dobrze wróży kolejnej edycji.  

Więcej na www.innopower.pl

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ