Partner serwisu

Bezpieczeństwo = pieniądze

Kategoria: Elektroenergetyka

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski nie będzie możliwe bez budowy nowych elektrowni, modernizacji sieci przesyłowych oraz dywersyfikacji źródeł energii.

Elektroenergetyka
„Możemy mieć fantastyczne elektrownie i znakomite bloki energetyczne. Tylko co z tego, skoro nie będzie czym przesłać prądu?” Takie pytanie postawiła wiceprezydent Pracodawców RP, Grażyna Piotrowska-Oliwa, otwierając debatę „Plan Marshalla dla infrastruktury energetycznej”, która odbyła się w ramach „Czwartków na Brukselskiej”.
Linii wysokiego napięcia 220 kV, które mają mniej niż 20 lat, jest w Polsce 1%.
„Do 2030 roku w samą elektroenergetykę musimy zainwestować ok. 100 mld euro” – powiedział prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Zdaniem obecnego podczas debaty Marka Szostka, Wiceprezesa Zarządu ds. Organizacji PGE; firma chce być gwarantem rozwoju polskiej energetyki a Polska, bez energetycznych połączeń transgranicznych, jest jak wyspa. Według rp.pl, PSE Operator chce do 2015 roku zainwestować 8,5 mld zł w rozbudowę i modernizację sieci przesyłowej. Do 2015 roku w Polsce powinno powstać około 2 200 km nowych linii 400 kV i 11 nowych stacji elektroenergetycznych. Do tego czasu potrzebna jest też modernizacja około 1 500 km wyeksploatowanych linii przesyłowych – poinformował rzecznik operatora, Dariusz Chomka z Polskich Sieci Energetycznych PSE Operator.
Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju i dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia inwestycji w tak krótkim czasie jest likwidacja barier prawnych.
Obecnie, PSE Operator realizuje projekt połączenia 400 kV z systemem litewskim, a także zamierza przełączyć połączenie Krajnik - Vierraden na napięcie 400 kV, co poprawi współpracę sieci polskiej i niemieckiej. Na połączenia transgraniczne spółka planuje przeznaczyć 1 mld zł.
Do 2013 roku priorytetem będzie zwiększenie bezpieczeństwa zasilania wielkich aglomeracji miejskich: warszawskiej, wrocławskiej, krakowskiej, łódzkiej i szczecińskiej.


Energetyka zawodowa
Według wyliczeń Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, 40% bloków energetycznych ma 40 lat i więcej, 17% – aż 55 lat. „Przestaliśmy inwestować w energetykę od zmiany systemu, do tej pory tylko konsumowaliśmy - stopa dekapitalizacji polskich elektrowni wynosi grubo ponad 70% i za cztery lata wyniesie 100%” – ostrzega profesor Krzysztof Żmijewski.
Portal money.pl zamieścił opinie szefa Parlamentu Europejskiego – Jerzego Buzka. „Używanie przestarzałych urządzeń prowadzi do marnowania polskiego węgla i dużej emisji dwutlenku węgla” – powiedział szef Parlamentu Europejskiego.
Modernizacja bloków energetycznych to najważniejsze wyzwanie stojące przed polską energetyką. Argumentuje: „Mamy bardzo przestarzałe urządzenia energetyczne, bloki energetyczne. Musimy wymienić 50% bloków energetycznych; mają one sprawność 32-35% a nie 45-50, a nawet więcej. W ten sposób marnujemy polski węgiel, powodujemy także, że emisje CO2 są duże”. Podkreślił, że nad przebudową polskiej energetyki trzeba się zastanowić niezależnie od tego, jaki będzie pakiet klimatyczny i związane z nim limity.
Buzek, który od lat promuje czyste technologie węglowe, nie obawia się, że węgiel przestanie być istotnym źródłem energii. Szef PE powiedział, że trzeba naciskać, by powstały podstawy energetyki węglowej opartej na ograniczonych emisjach. Zaznaczył, że już dziś w Polsce wprowadza się takie technologie - jedna z takich instalacji ma powstać w Bełchatowie, druga w Kędzierzynie-Koźlu.

Ciepłownictwo
Stan techniczny urządzeń w ciepłownictwie jest zróżnicowany, jednak w większości te urządzenia są przestarzałe. Struktura wieku kotłów wodnych wykorzystywanych w ciepłownictwie komunalnym i przemysłowym jest następująca: poniżej 15 lat – ponad 30%, 15-24 lata – około 50%, 25-44 lata – około 20%, a 45 i więcej lat – 1%.
Zużycie techniczne zainstalowanych kotłów w elektrociepłowniach kształtuje się na średnim poziomie 32%, osiągnięty dzięki dużym wysiłkom remontowym.

Nowe technologie
Jednym z priorytetów polskiej i europejskiej polityki energetycznej jest rozwój czystych technologii energetycznych. Pojęcie to dotyczy zarówno energetyki bazującej na paliwach kopalnych, jak i energetyki atomowej i odnawialnej. Przez wiele lat głównym nośnikiem energii w Polsce pozostanie węgiel. „Od węgla nie uciekniemy. Dlatego musimy szukać rozwiązań zwiększających sprawność a jednocześnie czystszych ekologicznie” – stwierdził prof. Piotr Czaja z Akademii Górniczo-Hutniczej. „A ze względu na dotychczasowe doświadczenia i dorobek naukowy, Polska może być liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nowe technologie węglowe” – powiedział Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego, zapewniającego naukowy i technologiczny kontakt z Unią Europejską.
„Dla zapewnienia dostaw na przewidywanym w perspektywie 20 lat poziomie konieczne jest wybudowanie w Polsce elektrowni jądrowych, które uzupełnią bilans elektroenergetyczny” – powiedziała uczestnicząca w konferencji „Energetyczne bezpieczeństwo Polski i Europy” Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. Jej zdaniem, w 2030 r. udział energii atomowej w strukturze paliw pierwotnych powinien stanowić prawie 16%.
Wprowadzanie nowych technologii węglowych i oszczędzanie energii jest bardzo ważne, ale te działania nie wpłyną w jakiś znaczący sposób na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Limity emisji
Polska jest tym krajem Unii Europejskiej, który może najbardziej dotkliwie odczuć realizację pakietu klimatycznego, jeżeli będzie obowiązywał w obecnej formule. Wynika to z oparcia polskiej energetyki na własnych zasobach węgla. „My stawiamy sprawę jasno, że przyjęcie poziomu 30. proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku jest dla Polski trudne” – powiedział Bernard Błaszczyk, wiceminister w Ministerstwie Środowiska. „Taka redukcja jest możliwa, ale w dłuższym terminie” - dodał.
 
źródło energetyka.xtech.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ