Partner serwisu
06 września 2016

PGE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Kategoria: Elektroenergetyka

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 5 września 2016 r. podjęło uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej.

PGE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Ze składu Rady Nadzorczej 5 września 2016 r. odwołano Małgorzatę Mika-Bryską; a na jej miejsce powołano Witolda Kozłowskiego.

Witold Kozłowski

Jest absolwentem studiów podyplomowych w Polskiej Akademii Nauk: Studia Prawno-Samorządowe. Ukończył również Studia podyplomowe dla Pracowników Administracji w Szkole Głównej Handlowej. Od 1998 roku działacz samorządowy, w tym m.in. jako Sekretarz Powiatu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu oraz jako Ekspert Związku Powiatów - Członek Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W latach 2006 - 2010 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 2002 - 2006 pełnił funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zdał egzaminy dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Doświadczenie zdobywał jako członek rad nadzorczych spółek Armatura S.A. oraz Wiromet S.A. w Mikołowie. Pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Małopolskiej Kasy Chorych.

Witold Kozłowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Radosław Osiński

Dodatkowo, Zarząd Spółki przekazuje informacje o p. Radosławie Osińskim, o którego powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 47/2016 w dniu 5 września 2016 r.

 Radosław Osiński jest absolwentem Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 1999 - 2016 zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie realizował zadania związane między innymi z prywatyzacją, nadzorem właścicielskim oraz ochroną infrastruktury krytycznej. Obecnie zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału w Departamencie Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Energii.

Doświadczenia związane z nadzorem działalności spółek kapitałowych zdobywał od 2000 r. zasiadając w radach nadzorczych między innymi takich spółek jak: Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne "Rudniki" S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Kotlin Sp. z o.o.

 Radosław Osiński złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).

(PAP)
fot. 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ