Partner serwisu
14 lutego 2017

PGE: Zmiany w zarządzie

Kategoria: Aktualności

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. poinformował o zmianach w składzie zarządu.

PGE: Zmiany w zarządzie

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu z dniem 13 lutego 2017 r.:

- Henryka Baranowskiego, Prezesa Zarządu;

- Marty Gajęckiej, Wiceprezes ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych;

- Bolesława Jankowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu;

- Marka Pastuszko, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;

- Pawła Śliwy, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;

- Ryszarda Wasiłka, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju;

- Emila Wojtowicza, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła następnie uchwały o:

- powołaniu Henryka Baranowskiego w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu;

- powołaniu Marka Pastuszko w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;

- powołaniu Bolesława Jankowskiego w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych;

- powołaniu Wojciecha Kowalczyka w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych;

- powołaniu Pawła Śliwy w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;

- powołaniu Emila Wojtowicza w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;

- powołaniu Ryszarda Wasiłka w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Pozostałe Informacje o powołanych Członkach Zarządu PGE, wymagane zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133, z późn. zm.), Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 oraz 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133, z późn. zm.).

Źródło: PGE

Fot. 123rf

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ