Partner serwisu
06 lipca 2017

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

Kategoria: Aktualności

Spółka Tauron Polska Energia wyemitowała euroobligacje o łącznej wartości 500 mln euro, z 10-letnim terminem wykupu. Środki trafią m.in. na zrefinansowanie kosztów budowy i nabycia farm wiatrowych przez jedną ze spółek grupy oraz finansowanie inwestycji w segmencie dystrybucji - podał Tauron.

Tauron wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro

Jak poinformowano w środowym komunikacie firmy, euroobligacje zostały objęte przez ponad trzydziestu inwestorów. Niemal połowa oferty trafiła do inwestorów z Wielkiej Brytanii, 14 proc. do inwestorów z Niemiec, a 11 proc. objęły podmioty krajowe. Spółka ubiega się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). 83 proc. emisji nabyły podmioty zarządzające aktywami, 12 proc. ubezpieczyciele i fundusze emerytalne, a pozostałą część - głównie banki.

Emisję obligacji poprzedziły spotkania i telekonferencje z ok. 80 inwestorami, zainteresowanymi uczestnictwem w emisji. Przedstawiciele grupy Tauron odwiedzili Amsterdam, Frankfurt, Monachium, Londyn, Paryż i Warszawę, co ostatecznie przełożyło się na łączny popyt na obligacje przekraczający 1,4 mld euro, w ramach ofert złożonych przez ponad 100 inwestorów.

Oferta euroobligacji Tauronu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów europejskich i krajowych, o czym świadczy prawie trzykrotna nadsubskrypcja emisji. Pozyskanie finansowania z emisji euroobligacji to jedno z działań prowadzonych przez grupę Tauron w ramach realizowanej polityki finansowania. Celem jest zapewnienie środków finansowych dla prowadzenia działalności grupy, dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużenie średnioważonego terminu zapadalności długu - poinformował prezes grupy Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie prasowym.

Prezes zaznaczył, że przeprowadzenie emisji ma na celu optymalizowanie zarządzania długiem grupy Tauron i nie stanowi dodatkowego zadłużenia w stosunku do założeń przyjętych w opublikowanej we wrześniu ubiegłego roku strategii grupy.

Takie działania powinny się przełożyć na pozytywne postrzeganie Tauronu zarówno przez agencję ratingową, jak i inne instytucje finansowe - ocenił Grzegorczyk.

Agencja ratingowa Fitch nadała euroobligacjom Tauronu wstępny rating na poziomie "BBB".

Przedstawiciele grupy podkreślają, że Tauron utrzymuje na bezpiecznym poziomie wskaźnik, będący relacją długu netto do wyniku EBITDA.

Po pierwszym kwartale 2017 r. wartość wskaźnika wyniosła 2,31x. Zamierzeniem grupy Tauron jest utrzymanie wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 3,0, to jest i tak istotnie poniżej jego dopuszczonej umowami finansowania wielkości, określonej jako 3,5 - czytamy w komunikacie.

Pod koniec ubiegłego roku agencja ratingowa Fitch zmieniła perspektywę dla spółki Tauron na stabilną, a jednym z czynników wpływających na zmianę perspektywy była pozytywna ocena działań podejmowanych w ramach polityki finansowania - czytamy w komunikacie firmy.

W 2014 r. Tauron uplasował już na rynku krajowym emisję obligacji o wartości 1,75 mld zł, a rok później przeprowadzono emisję tzw. NSV wśród inwestorów zagranicznych, o wartości 168 mln euro. Również w 2015 r. Tauron zawarł z bankami 5-letni program emisji obligacji na kwotę 6,27 mld zł, który w czerwcu br. został wydłużony w kwocie 5,32 mld zł o jeden rok, oraz w kwocie 2,45 mld zł o dwa lata.

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, zajmującej się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju; jest największym dystrybutorem oraz drugim pod względem wielkości sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.

 

Źródło: PAP

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ