Partner serwisu
02 października 2017

NFOŚiGW przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Białymstoku

Kategoria: Z życia branży

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 0,5 mln zł unijnej dotacji na budowę sieci ciepłowniczych w Białymstoku. Efektem inwestycji będzie podłączenie nowych odbiorców oraz zwiększenie produkcji ciepła w kogeneracji.

NFOŚiGW przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Białymstoku

Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku, które w ramach projektu wybuduje sieć ciepłowniczą magistralną, rozdzielczą oraz przyłącza i montaż sześciu węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło sieciowe związane z przyłączeniem nowych budynków oraz znaczna poprawa jakości powietrza, wyrażona następującymi wskaźnikami:

1) wzrost zapotrzebowania na ciepło o 15 472 GJ/rok,

2) zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej o 16 741,44 GJ/rok,

3) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 209,86 Mg CO2/rok.

Projekt generuje również szereg korzyści o charakterze niemierzalnym, tj.: uniknięcie emisji do atmosfery poprzez wykorzystanie ciepła wytwarzanego w istniejącym źródle kogeneracyjnym, pobudzenie lokalnej gospodarki poprzez zlecenie wykonania robót budowlanych wykonawcom i podwykonawcom, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenu.

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 28 września 2017 r. została podpisana wspomniana umowa o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku. W imieniu NFOŚiGW uczynił to Artur Michalski – wiceprezes zarządu. Ze strony beneficjenta obecni byli: Wiktor Dulewicz – prezes zarządu, Andrzej Wysocki – wiceprezes zarządu ds. technicznych oraz Monika Walicka ­– wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Jest to pierwsza umowa zawarta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 4 663 334,89 zł. z czego kwota dofinansowania ze środków unijnych wyniosła 590 000,00 zł.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ