Partner serwisu

Wybrano wykonawcę bloku w Jaworznie

Kategoria: Aktualności

24 stycznia zdecydowano, że wykonawcą bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III będzie konsorcjum Rafako SA – Mostostal Warszawa SA. Podpisanie kontraktu zaplanowane jest na drugi kwartał 2013 roku. Prace przy budowie jednostki potrwają do 2018.

Wybrano wykonawcę bloku w Jaworznie

Postępowanie rozpoczęto w maju 2010 roku. W październiku 2012 roku wpłynęły cztery oferty ostateczne złożone przez: China National Electric Engineering Co. Ltd, Rafako SA, Alstom Power Sp. z o.o. i SNC Lavalin Polska Sp. z o.o. Przez trzy miesiące trwały prace komisji przetargowej, która ostatecznie zarekomendowała zarządowi spółki wytwórczej z Grupy TAURON wybór oferty konsorcjum Rafako SA – Mostostal Warszawa SA za 5,41 mld złotych brutto. Pozostałe oferty zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Strategia korporacyjna Grupy TAURON zakłada budowę zrównoważonego portfela wytwórczego składającego się z jednostek w technologii węglowej, gazowej oraz odnawialnych źródeł energii. Inwestycja w Jaworznie jest ważnym elementem tego programu. Projekt umocni pozycję Grupy jako drugiego największego wytwórcy energii w Polsce, pozwoli także znacząco odnowić i unowocześnić jej potencjał wytwórczy, doprowadzi również do obniżenia emisji zanieczyszczeń dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Projektowana wysoka sprawność wytwarzania energii elektrycznej będzie wiązać się z niższymi kosztami eksploatacyjnymi wynikającymi z mniejszego zużycia paliwa na jednostkę wytworzonej energii elektrycznej. Zakłada się również redukcję emisji CO2 o ponad 2 mln ton rocznie – w porównaniu do przygotowywanych do zastąpienia starych jednostek wytwórczych. Lokalizacja Elektrowni Jaworzno III w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń Południowego Koncernu Węglowego (Grupa TAURON), z których węgiel ma być w zdecydowanej większości (ok. 80 proc.) spalany w nowym bloku, obniży znacząco koszty transportu.

Równolegle z postępowaniem trwało załatwianie formalności związanych z inwestycją. TAURON Wytwarzanie w styczniu 2011 roku uzyskał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Została ona wydana przez prezydenta Jaworzna po pozytywnym zaopiniowaniu raportu oddziaływania na środowisko m.in. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. W sierpniu 2011 roku prezydent Jaworzna wydał decyzję o pozwoleniu na budowę bloku.

Grupa TAURON posiada doświadczoną kadrę, która nadzorowała w ostatnich latach kilka dużych projektów inwestycyjnych związanych z budową nowych mocy wytwórczych (m.in. bloki w Łagiszy, Bielsku-Białej i Jaworznie).

źródło: Tauron Polska Energia

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ