Partner serwisu
27 września 2018

Konferencja POIiŚ i NFOŚiGW na rzecz samowystarczalności energetycznej

Kategoria: Z życia branży

Ogólnopolska konferencja poświęcona prezentacji I Osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), dla której Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni funkcję Instytucji Wdrażającej, odbyła się 24 września br. w Hotelu Marriott w Warszawie. Spotkanie zgromadziło liczne grono specjalistów w dziedzinie energetyki i ciepłownictwa.

Konferencja POIiŚ i NFOŚiGW na rzecz samowystarczalności energetycznej

Wydarzenie pod hasłem „POIiŚ i NFOŚiGW na rzecz samowystarczalności energetycznej” otworzył Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda, który przedstawił zaangażowanie Narodowego Funduszu na przestrzeni ostatnich lat na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Z kolei Zastępca Prezesa Zarządu Artur Michalski zaprezentował założenia kompleksowego wsparcia samowystarczalności energetycznej łączącego środki unijne oraz Narodowego Funduszu. Natomiast Dyrektor Departamenu Energii NFOŚiGW Urszula Zajac przedstawiła aktualny stan wdrażania funduszy unijnych w ramach przedmiotowej osi.

W konferencji, obok przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Energii, wzięli udział: Wiceminister Środowiska Sławomir Mazurek i Doradca Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska Paweł Sałek. Uczestniczyli również przedstawiciele Rady Nadzorczej NFOŚiGW z jej Przewodniczącym prof. dr hab. Romanem Niżnikowskim, a także reprezentanci innych instytucji zaangażowanych we współpracę z NFOŚiGW w ramach środków POIiŚ 2014-2020.

Spotkanie zgromadziło ponad 270 uczestników (wśród nich przedstawicieli nauki, sektora energetycznego, producentów i dystrybutorów ciepła, przedsiębiorców oraz wybranych beneficjentów programu, którzy mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów). W konferencji wzięły także udział wojewódzkie fundusze reprezentowane przez prezesów zarządów oraz doradców, którzy w ramach programu doradztwa energetycznego prowadzą systematyczne szkolenia na terenie całej Polski. Wysoka frekwencja przyczyniła się do stworzenia w czasie konferencji szerokiej platformy wymiany myśli, doświadczeń i przykładów działań w obszarze samowystrczalnosci energetycznej.

Przedstawione w trakcie konferencji przykłady realizowanych projektów reprezentowały większość obszarów możliwych do wsparcia środkami I Osi POIiŚ, w tym m.in. projekt kogeneracyjny (Mlekovita), zakrojony na szeroką skalę projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, czy inwestycja związana z modernizacją sieci ciepłowniczych (PEC Bełchatów), a także przykład klastra energii (Klaster Oławski).

Podsumowując konferencję Zastępca Prezeza NFOŚiGW Artur Michalski stwierdził, że spotkanie umożliwiło wyciągniecie szeregu wnisoków, które będą pomocne w pracach nad przygotowaniem nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz lepszym dopasowaniu oferty finansowej Narodowego Funduszu do aktualnych potrzeb (m.in. wsparcie powiatowego ciepłownictwa).

źródło: nfosigw.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ