Partner serwisu

Monitoring obliga giełdowego raz w roku

Kategoria: Aktualności

Po wzięciu pod uwagę pozytywnych efektów wprowadzenia obliga giełdowego oraz potrzeby ograniczania obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw, została podjęta decyzja o rezygnacji z monitorowania kwartalnego postępów w realizacji tego obowiązku przez wytwórców energii elektrycznej.

Z dotychczasowego monitoringu wynika, iż przedsiębiorstwa energetyczne w znaczącej mierze prawidłowo stosują przepisy prawa dotyczące tego obowiązku, a stopień jego realizacji jest wysoki. Dlatego stwierdzono, że w kolejnych latach wystarczające będzie monitorowanie wykonania obliga po zakończeniu roku kalendarzowego oraz jego kontrola na podstawie raportów rocznych.

W związku z powyższym do wytwórców energii elektrycznej zostało skierowane pismo o zmianie wzoru i częstotliwości przesyłania Formularza F-3 „Ankiety dotyczącej wytworzonej energii elektrycznej, o której mowa w art. 49a ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy – Prawo energetyczne".

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej zobowiązane są do przesyłania Formularza F - 3 na jego nowym wzorze do dnia 20 stycznia roku następnego po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Korespondencję należy przesyłać do Urzędu Regulacji Energetyki: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa oraz pocztą elektroniczną na adres: art49a@ure.gov.pl.

Zakres, częstotliwość i sposób przekazywania danych dotyczących umów na sprzedaż energii elektrycznej zawieranych na rynku OTC przez przedsiębiorstwa objęte obligiem giełdowym oraz raportów rocznych z wykonania tego obowiązku, pozostają zgodne z wcześniejszymi wytycznymi, ponieważ tak wynika bezpośrednio z przepisów art. 49a ustawy – Prawo energetyczne.


źródło: URE

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ