Partner serwisu

TAURON: Kolejne 5 mld zł z emisji obligacji

Kategoria: Aktualności

TAURON Polska Energia podpisał 31 lipca z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę programową emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. To druga umowa dotycząca obligacji podpisana przez TAURON tego dnia – wcześniej umowę na organizację i gwarantowanie emisji obligacji opiewających na kwotę 1 mld zł spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 Umowa została zawarta na trzy lata i w jej ramach TAURON, przy udziale banków pełniących rolę organizatorów emisji i dealerów, będzie emitować obligacje do wybranych inwestorów. Umowa programowa nie gwarantuje emisji obligacji, co oznacza, że ostateczna wartość emisji i ustalenie jej warunków nastąpi po procedurze zbierania zapisów na obligacje. Środki pozyskane z emisji obligacji będą przeznaczone przede wszystkim na finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON.

 – Dzisiejsze porozumienia – o łącznej wartości do 6 mld zł – są kolejnym krokiem w realizacji  koncepcji finansowania programu inwestycyjnego Grupy TAURON  przyjętej przez zarząd w grudniu 2012 r. Do tej pory TAURON podpisał umowy na emisje obligacji o wartości przeszło 7 mld zł, z czego znaczna część przeznaczona została na finansowanie inwestycji w Grupie. W 2013 r. oddaliśmy kilka jednostek wytwórczych do eksploatacji i podpisaliśmy umowy m.in. na budowę kogeneracyjnego bloku węglowego o mocy 50 MW w Tychach czy turbogeneratora o mocy 50 MW w Dąbrowie Górniczej, a przed nami kolejne ważne kontrakty inwestycyjne – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

 Zgodnie z zapisami umowy obligacje będą miały charakter niezabezpieczony i będą mogły być dematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot.

 – Zgodnie z podpisanym programem spółka będzie miała możliwość dokonywania wielokrotnych emisji obligacji, dopasowując termin i wysokość pozyskiwanych środków pieniężnych do faktycznego zapotrzebowania oraz sytuacji panującej na rynku finansowym. Pozwoli to na optymalizację kosztów finansowania zewnętrznego, a także dywersyfikację jego źródeł – mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia. – Tauron, podpisując dzisiejsze umowy, konsekwentnie realizuje swoją strategię w zakresie finansowania programu inwestycyjnego Grupy w oparciu o wdrożony model centralnego finansowania – dodaje.

 Program emisji obligacji realizowany jest przez Grupę TAURON od 2010 r. W jego ramach w grudniu 2010 r. TAURON podpisał z grupą banków umowę na emisję obligacji o wartości 1,3 mld zł (w celu refinansowania zobowiązań spółek z Grupy TAURON oraz pozyskania środków na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych spółki), a rok później podwyższył wartość programu do 4,3 mld zł, z przeznaczeniem na finansowanie nabycia Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (2011 r.). W 2012 r. spółka podwyższyła wartości programu emisji obligacji o kolejne 2,75 mld z przeznaczeniem na finansowanie programu inwestycyjnego oraz ogólne potrzeby korporacyjne.


źródło: TAURON Polska Energia

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ