Partner serwisu
13 marca 2019

Wyniki PGE w 2018 roku

Kategoria: Aktualności

Grupa utrzymuje trend bardzo dobrych wyników operacyjnych. W 2018 r. zanotowała rekordową produkcję energii elektrycznej na poziomie 65,9 TWh (wzrost o 16 proc. r/r) oraz rekordowy wolumen sprzedanego ciepła na poziomie 49,7 PJ (wzrost o 100 proc. r/r), co jest efektem konsolidacji aktywów skupionych w spółce PGE Energia Ciepła.

Wyniki PGE w 2018 roku

PGE odnotowuje także systematyczny wzrost w obszarze sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, która w 2018 r. osiągnęła poziom 42,57 TWh (wzrost o 5 proc.) oraz w obszarze dystrybucji z wynikiem 36,4 TWh (wzrost o 3 proc.).

W 2018 roku Grupa wypracowała solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 6,4 mld zł oraz 1,5 mld zł zysku netto. Wynik skorygowany EBITDA, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,7 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż rok temu.

Grupa kontynuuje proces transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Do 2025 roku, dzięki inwestycjom w nowe moce wytwórcze oparte o paliwo gazowe i odnawialne źródła energii, zamierza zmniejszyć wskaźnik emisyjności netto z 0,88 t/MWh do co najmniej 0,78 t/MWh.

W 2018 roku PGE zwiększyła nakłady w obszarze dystrybucji o 8 proc., do 1,85 mld zł, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

Grupa rozwija się sukcesywnie w obszarze elektromobilności. W marcu tego roku uruchomiła pierwszą komercyjną usługę carsharingu samochodów elektrycznych, a punkty ładowania spółki PGE Nowa Energia dostępne są już w siedmiu polskich miastach. Agencja Fitch Ratings utrzymała rating długoterminowy dla PGE na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną. Rating agencji Moody’s również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: Baa1 z perspektywą stabilną.

Wyniki operacyjne

W 2018 r. Grupa PGE wyprodukowała 65,9 TWh energii elektrycznej, czyli 16 proc. więcej niż
w 2017 r. 39 TWh, czyli niemal dokładnie tyle samo, co w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 20,7 TWh, co oznacza wzrost o 67 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 2,81 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 4,55 TWh.

O 44 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w 2018 r. wyniósł 4,12 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 1,46 TWh.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po trzech kwartałach 36,41 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Lider polskiego sektora energetycznego

To pierwszy nasz pełny raport roczny po przejęciu aktywów EDF w 2017 r. i widać wyraźnie pozytywne efekty tej transakcji. Mamy za sobą rekordowy rok pod względem produkcji energii elektrycznej, którą zwiększyliśmy o 16 proc., oraz sprzedaży ciepła, którą zwiększyliśmy aż o 100 proc. Warto podkreślić, że po transakcji z 2017 r. ciepło staje się coraz ważniejszą częścią biznesu Grupy PGE – nasz udział rynkowy w kogeneracji to obecnie 25 proc., a przychody ze sprzedaży ciepła osiągnęły 2 mld złotych. Ugruntowuje to naszą pozycję niekwestionowanego lidera polskiego sektora energetycznego – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wyniki finansowe

Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA)
w 2018 r. wyniósł 6,4 mld zł i był o 17 proc. niższy niż rok temu. Niższa EBITDA raportowana jest wynikiem wysokiego punktu bazowego, będącego efektem ujęcia w ubiegłym roku przychodów z tytułu korekty końcowej KDT w wysokości 1,2 mld zł. Wynik powtarzalny, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, wyniósł 6,7 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż rok temu.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej
(w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł ponad 2,9 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 2,5 mld zł. Segment Obrotu wygenerował 263 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 463 mln zł.

W 2018 r. wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne, które mimo trudnego i wymagającego otoczenia przełożyły się na dobre wyniki finansowe. Koncentrujemy się obecnie na realizowaniu kluczowych projektów rozwojowych, przede wszystkim budowie bloków zasilanych gazem oraz farm wiatrowym na morzu i lądzie, które przyczyniają się do obniżenia poziomu emisyjności, a tym samym potwierdzają, że jesteśmy również liderem transformacji energetycznej – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady inwestycyjne

Nakłady na inwestycje w 2018 r. wyniosły 6,9 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW osiągnęło 96 proc. W styczniu 2019 r. blok nr 5 został zsynchronizowany z KSE, co oznacza wyprodukowanie pierwszej energii elektrycznej,
a w lutym 2019 r. blok po raz pierwszy pracował z mocą 931 MW, czyli z mocą przewyższającą jego moc znamionową. W bloku nr 6 prowadzone są końcowe prace montażowe, rozpoczęto także prace uruchomieniowe urządzeń bloku oraz przygotowywanie układów elektrycznych do podania napięcia
z KSE na transformatory wyprowadzania mocy z bloku. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane
na 15 czerwca 2019 r. w przypadku bloku nr 5 i 30 września 2019 r. w przypadku bloku nr 6.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Przeprowadzono pomyślnie próbę ciśnieniową kotła, co pozwoliło przejść z fazy prac montażowych w fazę rozruchu bloku. Prowadzony jest również rozruch instalacji w obszarze zadań towarzyszących. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy osiągnęło ok. 84 proc. Blok powinien zostać przekazany
do eksploatacji w I półroczu 2020 r.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ