Partner serwisu
04 września 2019

Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet już po raz trzeci w Gdyni. Partnerem akcji jest PGE Energia Ciepła.

Kategoria: Aktualności

Miasto Gdynia już po raz trzeci zaprasza swoich mieszkańców do przeprowadzenia nieodpłatnych badań kamerą termowizyjną w budynkach wielorodzinnych. Partnerami akcji „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet” są PGE Energia Ciepła - producent ciepła i energii elektrycznej w Gdyni i OPEC Sp. z o.o. – dostawca ciepła do domów i mieszkań.

Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet już po raz trzeci w Gdyni. Partnerem akcji jest PGE Energia Ciepła.

W ramach tegorocznej edycji projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja III” właściciele, zarządcy oraz administratorzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą zgłaszać swoje budynki do udziału w akcji.

Termowizja jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą diagnozy miejsc, gdzie utrata ciepła jest największa. Takie badanie pozwala na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności. Dodatkowo można zbadać także jakość powietrza w budynku: stężenie CO2, temperaturę, wilgotność, punkt rosy, pyły: PM10, PM 2,5, formaldehydy.

Spodziewanym efektem badań będzie uzyskanie informacji, które pozwolą na podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, ulepszenia izolacji mieszkań i domów, zwiększenia wydajności ogrzewania, co ostatecznie przełoży się na oszczędności w domowych budżetach mieszkańców.

Dzięki badaniom wskażemy mieszkańcom Gdyni nie tylko przyczyny występowania strat energetycznych, ale także podpowiemy całe spektrum działań, które mogą podjąć, by zoptymalizować efektywność energetyczną budynku – obiecuje wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk, odpowiedzialny m.in. za gospodarkę energetyczną w Gminie.

W ramach poprzednich dwu edycji akcji przeprowadzono badania termowizyjne w 349 budynkach jedno i wielorodzinnych. Tegoroczna edycja zakłada przebadanie 120 budynków wielorodzinnych na terenie Gdyni i składa się z dwóch części: badań termowizyjnych oraz kampanii informacyjnej, realizowanej w partnerstwie z PGE Energia Ciepła,  należącą do Grupy Kapitałowej PGE oraz OPEC Sp. z o.o.

Zależy nam, żeby mieszkańcy likwidowali miejsca strat energetycznych w swoich budynkach. Wychodzimy im w tych działaniach naprzeciw i angażujemy się w cykliczne akcje związane z termowizją, które mają sprzyjać ograniczeniu zużycia ciepła. Dzięki lepszej efektywności energetycznej mieszkańcy zyskują finansowo, a także pozytywnie wpływają na jakość powietrza w mieście – powiedziała Elżbieta Kowalewska, Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła.

Na pokazaniu miejsc największych strat ciepła i wskazaniu możliwości zaoszczędzenia na kosztach ogrzewania skorzystają mieszkańcy, a przeprowadzona po badaniach ankieta będzie miała na celu sprawdzenie, czy i jakie działania zostały przez nich podjęte. Czasem okazuje się, że proste uszczelnienie okien czy drzwi może w znaczący sposób poprawić efektywność ogrzewania, jak i podnieść komfort życia samych mieszkańców.

Korzystając z własnych doświadczeń, rekomendujemy przeprowadzenie badań termowizyjnychdo identyfikacji miejsc,  w których występują ponadnormatywne straty energii, a w konsekwencji do wykonywania na tej podstawie dedykowanych prac termomodernizacyjnych. Takie podejście sprzyja efektywnemu wykorzystywaniu środków finansowych oraz ograniczaniu kosztów eksploatacji. Jestto też sprawdzona metoda służąca weryfikacji jakości wykonywanych prac termomodernizacyjnych oraz działanie prewencyjne – powiedział Piotr Surma, Dyrektor Rozwoju OPEC Sp. z o.o.

Badania przeprowadzane będą zimą, od listopada 2019 do końca lutego 2020 roku. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach 16-30 września 2019 r. na terenie Gdyni. Decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą mieć budynki oddane do użytku przed 2009 rokiem z uwagi na zaostrzenie w tym okresie norm budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynków.

O TERMOWIZJI

Badanie kamerą termowizyjną wykonuje się przy możliwie dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku, dlatego z wykonaniem badań należy poczekać do zimy. Badania uwzględniają takie parametry jak:

  • współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)]
  • stan uszczelek stolarki okiennej i drzwiowej
  • stan izolacji budynku
  • odwrócony ciąg wentylacji
  • współczynnik temperaturowy określający ryzyko częstej kondensacji pary wodnej na przegrodach nieprzezroczystych (ryzyko tworzenia się grzybów i pleśni) fRsi [-]

WYNIKI BADAŃ POPRZEDNICH EDYCJI AKCJI

Podczas pierwszej edycji w 2017 roku przebadanych zostało 147 budynków jednorodzinnych i 82 budynki wielorodzinne. W 2018 r. przebadano 120 budynków – wyłącznie wielorodzinnych.

Nieszczelne okna, to najczęstsza anomalia wykryta podczas badań

Badania termowizyjne wykonane w 2017 i 2018 r. roku w 349 budynkach pozwoliło na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności. Jako główne źródło utraty ciepła okazała się nieszczelność okien. W 47% zdiagnozowano wady izolacji termicznej ścian, a trzecią najczęściej występującą anomalią były zbyt zimne mostki termiczne, które dodatkowo są przyczyną zawilgocenia ścian i powstawania pleśni i grzybów.

Dzięki przeprowadzonej przy okazji badań termowizyjnych ankiecie wiadomo, że około 50% badanych osób zadeklarowało chęć podjęcia działań mających na celu ochronę budynku przed utratą ciepła poprzez izolację nieszczelnych okien i drzwi oraz docieplenie ścian i dachu.

Większa część badanych osób zadeklarowała również stosowanie więcej niż jednej z metod prawidłowego gospodarowania energią cieplną w budynku, w tym: wietrzenie w sposób krótki i intensywny, obniżanie temperatury w godzinach nocnych, ustawienia różnych temperatur w szczególnych pomieszczeniach, stosowanie głowic termostatycznych, nie zakrywanie grzejników.

Szacujemy, że działania te pozwolą na realne oszczędności wydatków ponoszonych na ogrzewanie mieszkań w budżetach mieszkańców na poziomie co najmniej 30% w skali roku – dodaje wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk.

Nabór do tegorocznej edycji odbędzie się w dniach 16-30 września 2019 r. Tej zimy przebadanych zostanie 120 budynków wielorodzinnych.

Aby wziąć udział w programie należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową w kancelarii urzędu Miasta Gdyni lub przesłać ją pocztą. Decydować będzie kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą mieć budynki oddane do użytku przed 2009 rokiem z uwagi na zaostrzenie w tym okresie norm budowlanych dotyczących efektywności energetycznej budynków. Decyduje data i godzina wpływu – informuje Hanna Górecka-Banasik, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyku UM Gdyni.

Więcej na temat realizacji projektu można dowiedzieć się od pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki oraz znaleźć na stronie Urzędu Miasta Gdyni w zakładce „Gdynia energetyczna”

Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.gdynia.pl w zakładce „Gdynia energetyczna” oraz w siedzibie Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24, pokój 505.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ