Partner serwisu
27 marca 2020

Prosumenci – jeden z głównych motorów napędowych polskiej fotowoltaiki

Kategoria: Aktualności

Z opublikowanych przez Polskie Siecie Elektroenergetyczne (PSE) danych nt. mocy zainstalowaną we wszystkich rodzajach instalacji fotowoltaicznych łącznie można zaobserwować jak prężnie rozwija się polski rynek fotowoltaika. Zaledwie pół roku temu moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych przekroczyła znamienną granicę 1 000 MW i dołączyła do gigawatowych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie, na dzień 1 marca 2020 roku, moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi już 1 600 MW, co oznacza około 60 % wzrost w ciągu pół roku oraz prawie dwukrotne zwiększenie mocy w stosunku do marca 2019.

Prosumenci – jeden z głównych motorów napędowych polskiej fotowoltaiki
Z opublikowanych przez Polskie Siecie Elektroenergetyczne (PSE) danych nt. mocy zainstalowaną we wszystkich rodzajach instalacji fotowoltaicznych łącznie można zaobserwować jak prężnie rozwija się polski rynek fotowoltaika. Zaledwie pół roku temu moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych przekroczyła znamienną granicę 1 000 MW i dołączyła do gigawatowych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie, na dzień 1 marca 2020 roku, moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi już 1 600 MW, co oznacza około 60 % wzrost w ciągu pół roku oraz prawie dwukrotne zwiększenie mocy w stosunku do marca 2019. 
 

 

Bardzo duży odsetek tej mocy stanowią mikroinstalacje fotowoltaiczne (ponad 60 %). Polska fotowoltaika, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma bardzo prosumencki, rozproszony charakter, który wynika z zainteresowania obywateli produkcją energii we własnym zakresie i powstania wielu małych firm instalatorskich, które te oczekiwania zaspokajają. Energetyka prosumencka rozwija się w Polsce od 2012 roku, a najbardziej intensywnie rozwija się w latach 2018-2020. W odpowiedzi na powszechne zainteresowanie instalacjami prosumenckimi powstało wiele systemów wsparcia umożliwiających inwestycje w mikroinstalacje prosumenckie takich jak system opustów (na schemacie poniżej przedstawiono zasadę działania systemu opustów), program „Mój Prąd”, ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 r. czy program priorytetowy NFOSiGW „Czyste Powietrze”.

 

Działania legislacyjne

W lutym 2019 r., pod przewodnictwem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie –  Rozwoju), rozpoczął działanie Międzyresortowy Zespół ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej. Efektem prac Zespołu było opracowanie tzw. pakietu prosumenckiego. Usprawnienia jakie wprowadzono to m.in.  modyfikacja definicji prosumenta, w tym objęcie nią przedsiębiorców oraz objęcie jednolitą, obniżoną stawką podatku VAT (8% wobec wcześniejszych 23%) dostawy i budowy mikroinstalacji OZE.

Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”

W przygotowywanym raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”, którego planowana data wydania przypada na czerwiec 2020, zostanie przedstawiony najbardziej bieżący obraz rynku prosumentów indywidualnych i biznesowych. Fotowoltaika, bez względu na rodzaj instalacji, cieszy się w Polsce dużym wsparciem społecznym i jest popierana przez wszystkie partie polityczne, co ułatwia tworzenie korzystanych rozwiązań legislacyjnych, które stwarzają stabilne ramy rozwoju i są zachętą do rozwoju innowacji. W dobie spadku cen energii spowodowanych epidemią koronawirusa oraz niepewnością co do przyszłości, różne segmenty rynku fotowoltaiki wspierane polityką państwa i promowane ww. instrumentami wsparcia, jako jedyne będą się dalej, w sposób szczególny rozwijać.

źródło: ieo.pl
Prosument
2020-04-21
Warto zaznaczyć że Prosument Biznesowy również może korzystać z systemu opustów. Energię której nie zużyje na bieżące potrzeby może magazynować w sieci aby później ją odebrać. Jest jednak jeden warunek o którym szerzej na www.ProsumentBiznesowy.pl
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ