Partner serwisu
05 sierpnia 2020

Moc kogeneracji. Przygotowania krakowskiej elektrociepłowni do Rynku mocy.

Kategoria: Aktualności

PGE Energia Ciepła, właściciel krakowskiej elektrociepłowni i spółka z Grupy Kapitałowej PGE przeznaczy w najbliższym czasie niemal 20 mln zł na działania inwestycyjno-modernizacyjne prowadzone w ramach dostosowania elektrociepłowni Kraków do wymagań Rynku mocy.

Moc kogeneracji. Przygotowania krakowskiej elektrociepłowni do Rynku mocy.

Ciepło krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła jest wytwarzane w procesie wysokosprawnej kogeneracji co oznacza, że podczas jednego procesu technologicznego produkowana jest równocześnie energia cieplna oraz energia elektryczna. Kogeneracja obejmuje wiele rozwiązań technologicznych – dzięki ich zastosowaniu wielkość produkcji energii elektrycznej i ciepła można dostosować do wielkości zapotrzebowania.

Krakowska elektrociepłownia została zaprojektowana w ten sposób, aby przede wszystkim zapewniać dostaw energii cieplnej w czasie chłodnych miesięcy. Prowadzone obecnie prace modernizacyjno-remontowe mają na celu zwiększenie elastyczności produkcji w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

–  PGE Energia Ciepła inwestuje w działania, które rozszerzą katalog oferowanych przez nas usług na Rynku mocy. Oznacza to, że po zakończeniu prac modernizacyjno-inwestycyjnych nasze aktywa zapewnią  dodatkową moc elektryczną w sytuacjach niedoboru energii w ogólnokrajowym systemie energetycznym, oferując zarówno na pierwotnym jak i na wtórnym rynku mocy ponad 1400  MW mocy dyspozycyjnej netto – mówi Przemysław Kołodziejak p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Od przyszłego roku wszystkie (cztery) bloki energetyczne zainstalowane w krakowskiej elektrociepłowni będą dostosowane do świadczenia usług na Rynku mocy, a w latach 2022-2024 łączna całoroczna moc zgłoszona do dyspozycji na tym Rynku wyniesie 290 MW netto. Dzięki prowadzonym pracom oprócz oferty całorocznej krakowska elektrociepłownia będzie mogła oferować dodatkową moc na aukcjach kwartalnych.

– Obowiązek mocowy – czyli gotowość na wyprodukowanie zadeklarowanej ilości energii elektrycznej przez krakowską elektrociepłownię – musi zostać spełniony nie tylko podczas chłodnych dni, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, ale również w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur. Podczas upalnych dni woda chłodząca, która zasila układy chłodzenia bloków energetycznych osiąga nawet 34°C i właśnie do takich warunkach dostosowujemy nasze urządzenia – mówi Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.

– Udział w Rynku mocy  wiąże się z dodatkowymi przychodami dla elektrociepłowni, a to z kolei pomoże nam realizować przyszłe inwestycje zmierzające do wyłączenia z eksploatacji bloków węglowych. W związku z tym tak zaplanowaliśmy te inwestycje, tak aby elektrociepłownia w Krakowie mogła wspierać działania Grupy Kapitałowej PGE na rynku mocy już w 2021  – dodaje Grzegorz Żebrowski, dyrektor krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła

Elektrociepłownia w Krakowie posiada zamknięty układ chłodzenia z dwoma chłodniami kominowymi zapewniającymi schłodzenie o 9°C wody chłodzącej przy maksymalnym obciążeniu hydraulicznym. Dostosowanie urządzeń do Rynku mocy wymaga wielu nakładów inwestycyjnych m.in. przywrócenia zdolności odbioru ciepła (czyli ciepła powstającego w efekcie procesów przemysłowych, które zachodzą w elektrociepłowni) przez układy chłodzenia bloków energetycznych oraz chłodni kominowych. Pakiet najważniejszych zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane do końca 2021 to m.in.: modernizacja pomp wody chłodzącej, układu chłodzenia generatorów, zabudowa nowych wymienników ciepła typu woda-woda oraz modernizacja chłodnic oleju smarnego dla turbozespołów.

Niezależnie od tych prac – jak co roku latem – prowadzone są także modernizacje i remonty, które mają na celu utrzymanie odpowiednich parametrów i instalacji urządzeń na terenie krakowskiej elektrociepłowni. Są to m.in. remont kapitalny bloku nr 2 oraz bloku nr 4, remont chłodni kominowej, remont urządzeń wspomagających proces produkcyjny, a także prace związane z przyjętą strategią dostosowania instalacji krakowskiej elektrociepłowni do wymogów określonych w Konkluzjach BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (tj. LCP).

O Rynku mocy

Zapotrzebowanie na energię elektryczną zgodnie z prognozami będzie rosło. Od przyszłego roku Rynek energii stanie się dwutowarowy – nowością (obok rynku energii elektrycznej) będzie Rynek mocy. Rynek mocy jest rozwiązaniem które w istotny sposób wspomaga przedsiębiorstwa energetyczne w budowie nowych oraz w modernizacji istniejących aktywów wytwórczych. Uczestnicy rynku mocy, którzy na podstawie konkurencyjnych aukcji zobowiązani są dostarczać moc do systemu w okresach zagrożenia otrzymają wynagrodzenie nie tylko za dostarczoną energię, ale również za gotowość do jej produkcji i dostawy. Zgodnie z odpowiednią ustawą, aukcje będą wygrywają najtańsze oferty. Rynek mocy zakłada uczestnictwo zarówno ofert krajowych wytwórców jak i zagranicznych.  Na podstawie zawartych w wyniku aukcji kontraktów, źródła wytwórcze w określonym czasie muszą dysponować odpowiednią mocą, tak aby jeśli tylko pojawi się zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, były gotowe do jej wytwarzania i dostawy.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ