Partner serwisu
19 listopada 2020

Emisje pod specjalnym nadzorem. Dowiedz się więcej o neutralizacji gazów

Kategoria: Aktualności

Dynamiczny rozwój przemysłu skutkuje coraz intensywniejszym zanieczyszczeniem środowiska. Taki stan rzeczy wymaga od biznesu i gospodarki zdecydowanych działań na rzecz poprawy sytuacji. Szczególny problem stanowi skażenie powietrza. Wraz ze spalinami przemysłowymi codziennie trafiają do niego tony szkodliwych gazów oraz substancji chemicznych. Współczesne, restrykcyjne normy emisji spalin mają na celu ograniczenie stężenia toksycznych związków w atmosferze. Co jest sposobem na dostosowanie emisji do wymogów zawartych w przepisach? Neutralizacja gazów przemysłowych, o której więcej dowiesz się z tego artykułu.

Emisje pod specjalnym nadzorem. Dowiedz się więcej o neutralizacji gazów

Czym jest neutralizacja gazów przemysłowych?

W wyniku wielu procesów produkcyjnych i technologicznych powstają spaliny, gazy oraz pyły, które zanieczyszczają powietrze. Tutaj znajduje zastosowanie neutralizacja gazów przemysłowych. Stanowi ona formę ochrony atmosfery przed emisją niebezpiecznych związków chemicznych. Przepisy obowiązujące na terenie Unii Europejskiej warunkują działania mające na celu ograniczenie stężenia szkodliwych substancji w gazach. Dotyczy to przede wszystkim branż i sektorów, takich jak np.:

  • energetyka i wydobycie surowców,
  • hutnictwo i obróbka metali,
  • transport lądowy, morski i powietrzny,
  • produkcja żywności, przemysł farmaceutyczny,
  • przemysł tekstylny, chemiczny, petrochemiczny.

Warto wiedzieć, że te obostrzenia obowiązują jeszcze w wielu innych gałęziach gospodarki, których funkcjonowanie niesie ze sobą ryzyko skażenia lub zanieczyszczenia powietrza, wód czy gleby.
 
 

Jak przebiega usuwanie gazów przemysłowych?

Obecnie za najskuteczniejszy system redukcji gazów w przemyśle uznaje się rozwiązania łączące ze sobą skuteczność filtracji workowej z suchymi lub półsuchymi absorbentami. Jak ten proces przebiega w praktyce?

Zanieczyszczone spaliny lub gazy poprocesowe wprowadzane są do urządzeń oczyszczających, gdzie zachodzą określone reakcje chemiczne. Ich skutkiem jest usunięcie szkodliwych substancji znajdujących się w filtrowanych oparach. Spaliny są jednocześnie odpylane przez worki filtrujące, w których następuje fizyczne odseparowanie frakcji pyłów od gazu. Wykorzystanie obu technologii zapewnia najwyższą skuteczność usuwania niebezpiecznych związków chemicznych oraz zapylenia groźnego dla środowiska.

Zaletami takich technologii są wysoka efektywność oczyszczania oraz szeroka gama dostępnych zastosowań. Przykładem firmy oferującej takie rozwiązania w Polsce, jest przedsiębiorstwo INSTAL-FILTER SA z Kościana, które dostarcza niezawodne systemy filtracji dla różnorodnych branż. Oprócz neutralizacji gazów marka zajmuje się m.in. filtracją powietrza, odpylaniem czy budową instalacji zgodnych z ATEX.
 

Jakie szkodliwe związki usuwa neutralizacja?

Ochrona powietrza przed emisjami niebezpiecznych gazów stanowi obecnie szczególnie duże wyzwanie. Jego ciężar w dużej części muszą wziąć na siebie przedsiębiorstwa z różnych sektorów przemysłu będące producentami ogromnej ilości zanieczyszczeń. Nowoczesne technologie redukcji gazów pozwalają chronić atmosferę przed najgroźniejszymi substancjami chemicznymi, takimi jak:

  • tlenki siarki (SOx),
  • tlenek (CO) i dwutlenek węgla (CO2),
  • chlorowodór (HCl),
  • tlenki azotu (NOx),
  • fluorowodór (HF),

a także wieloma innymi toksycznymi związkami chemicznymi: furanami, dioksynami czy metalami ciężkimi.

Jakie korzyści przynosi stosowanie technologii neutralizacji gazów?
 
Zastosowanie nowoczesnych technologii ochrony powietrza, poprzez filtrację gazów przemysłowych, zapewnia odpowiednią wydajność neutralizacji.
Jednocześnie wdrożenie skutecznych rozwiązań w zakresie usuwania szkodliwych związków ze spalin to gwarancja spełnienia wszelkich, niezwykle rygorystycznych norm emisyjności. Jednym z kluczowych dokumentów w tym zakresie jest unijna dyrektywa IED (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych) oraz Konkluzje BAT (ang. Best Available Techniques) również ustanowione przez UE.

Dbaj o środowisko, nie bądź bierny

Troska o czyste powietrze to coś więcej niż formalny obowiązek przedsiębiorców. Powinna być ona przede wszystkim dowodem społecznej odpowiedzialności biznesu. Warto pomyśleć o środowisku szerzej niż tylko w kontekście uniknięcia sankcji i kar pieniężnych, ale także w perspektywie bliższej nam wszystkim – dotyczącej ludzkiego zdrowia, dobrego samopoczucia oraz czystej planety. Z tego powodu stosowanie sprawdzonej technologii neutralizacji gazów przemysłowych to dziś podstawowy wyróżnik nowoczesnego i godnego zaufania przedsiębiorstwa.

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ