Partner serwisu
17 maja 2021

Zmiana ustawy – Prawo energetyczne jednogłośnie przyjęta przez Senat

Kategoria: Z życia branży

Przyjęte przez Senat nowe regulacje dot. Prawa energetycznego umożliwią wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania, zwiększą rolę odbiorcy końcowego na rynku energii, paliw gazowych i ciepła oraz ustawią priorytet na ochronę konsumenta. Nowelizacja przynosi również kompleksowe rozwiązania dla rozwoju magazynów energii, a w szerszej perspektywie – dla rozwoju energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii.

Zmiana ustawy – Prawo energetyczne jednogłośnie przyjęta przez Senat

Polska energetyka mierzy się ze wzrostem zmienności zapotrzebowania na energię elektryczną, co powoduje, że bloki wytwórcze pracują w sposób mniej efektywny. Na to nakładają się problemy związane ze stabilnością pracy podsektora  wytwórczego podczas niekorzystnych warunków pogodowych.

Rozwój magazynów energii wesprze inwestycje w sieci

Odpowiedzią na tę sytuację są planowane na najbliższe lata inwestycje w sieci elektroenergetyczne, wspierane jednoczesnym rozwojem magazynów energii elektrycznej. Dlatego też, przepisy nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, powinny być traktowane jako krok milowy i impuls do działania dla przedsiębiorców związanych z technologiami magazynowania energii.  

– Warto podkreślić, że nowa ustawa oferuje pakiet rozwiązań eliminujący bariery prawne dla rozwoju magazynowania energii elektrycznej w  Polsce – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Jaki zmiany proponuje nowelizacja?

Nowe przepisy wprowadzają definicję magazynu i magazynowania energii elektrycznej, a także regulują warunki przyłączenia magazynów do sieci oraz ich zwolnienie z 50% opłaty przyłączeniowej. 

Zadaniem operatorów systemów dystrybucyjnych będzie uwzględnianie budowy magazynów w planach rozwoju infrastruktury sieciowej. Ponadto, prowadzenie magazynów o mocy pow. 10 MW będzie wymagało uzyskania koncesji, zaś monitorowaniu ich rozwoju służyć będzie prowadzony przez operatorów sieci dystrybucyjnych rejestr, do którego będą zgłaszane magazyny o mocy powyżej 50 kW. Natomiast, magazyny pobierające energię, które będą częścią OZE, nie utracą prawa do certyfikatów i innych systemów wsparcia. Przepisy regulują także status elektrowni szczytowo-pompowych.

Rozwiązania przyjazne magazynom energii

W skali systemu elektroenergetycznego powyższe rozwiązania przyjazne magazynom pozwolą m.in. na dostarczanie rezerwy mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, a także na ograniczenie mocy źródeł OZE oraz kosztów rozbudowy sieci i odłożenie ich w czasie. Co więcej, zapewnią wymaganą moc i pojemność dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych (rozwój e-mobility) oraz wyrównają obciążenia w instalacjach zarządzania popytem. Pozwolą także na świadczenie usług bilansowania i tych nie związanych z bilansowaniem  np. usuwania problemów napięciowych w sieciach dystrybucyjnych, a także na realizację arbitrażu cenowego na hurtowym rynku energii elektrycznej.

Jedna nowelizacja – wiele korzyści

Warto przypomnieć, że wśród priorytetów, przyjętej jednogłośnie przez Senat, zmiany ustawy znajduje się wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania. Inne najważniejsze zmiany przewidziane w nowelizacji, to m.in. rozwiązania wzmacniające pozycję odbiorców, pozwalające im na aktywne uczestnictwo w rynku energii i umożliwiające oszczędności na rachunkach oraz zwiększenie ochrony konsumentów na rynku energii i paliw gazowych. Nowe regulacje to również ułatwienia dla działalności przedsiębiorstw energetycznych i uporządkowanie przepisów m.in. w zakresie koncesjonowania.

źródło: www.gov.pl/web/klimat
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ