Partner serwisu
26 kwietnia 2022

Ciepłownictwo systemowe w Polsce – aktualne wyzwania

Kategoria: XXIX Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

– Powinniśmy szybko się transformować, a dziś – niestety – myślimy o tym, jak przetrwać kryzys – mówił Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, podczas referatu otwierającego XXIX Wiosenne Spotkanie Ciepłowników.

Ciepłownictwo systemowe w Polsce – aktualne wyzwania

– Chciałbym na wyzwania stojące przed sektorem spojrzeć w sposób kompleksowy. Kluczowa jest tu dobra, konsekwentnie realizowana strategia, której jednak wciąż nie mamy. Potrzebujemy zatem efektywnego, kompetentnego dokumentu, właśnie rzeczonej strategii, która obowiązywałaby dla całego sektora, nie tylko ciepłownictwa systemowego – podkreślał prezes Szymczak przypominając, że ok. 60% rynku nie jest obsługiwane przez PEC-e.

Wspomniał, że w aktualnej sytuacji ciepłownictwa systemowego, regulacji legislacyjnych zarówno unijnych, jak i krajowych, rozwiązania dotyczące obszaru ciepłownictwa indywidualnego nabierają kluczowego znaczenia.

– Zapewnienie poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw to jeden kierunek działań, drugi natomiast, równoległy, to zagwarantowanie równych warunków konkurencyjności prowadzenia tego samego rodzaju działalności – wskazywał Jacek Szymczak.

Wyzwania dla ciepłownictwa

Ciepłownictwo w Polsce stoi dziś przed szeregiem wyzwań, w tym ekonomicznych. Spółki ciepłownicze – co przypomniał prelegent – nigdy nie były zbytnio rentowne, a wskaźniki płynności przez lata utrzymywały się poniżej bezpiecznego poziomu. Dziś PEC-e mają znaczne kłopoty z uzyskaniem np. bankowalności.

Kolejne to wyzwanie paliwowe, a więc konieczność szybszej zmiany struktury nośników energetycznych. W kontekście wymagań unijnych pojawia się i wyzwanie inwestycyjne oraz związana z nim konieczność zapewnienia zewnętrznych źródeł finansowania. Krajowa transformacja energetyczno-klimatyczna do 2030 r. ze środków unijnych i krajowych możliwa jest tu w ramach różnych mechanizmów. To m.in.:

- Polityka spójności,

- Instrument Odbudowy i Wzrostu Odporności,

- Fundusz Sprawiedliwej Transformacji,

- ReactEU,

- Inne instrumenty (np. programy priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki Wspólnej Polityki Rolnej),

- Nowe instrumenty (m.in. Fundusz Modernizacyjny i krajowy fundusz celowy, zasilany środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, czyli Fundusz Transformacji Energetyki).

J. Szymczak przypomniał również wyzwania legislacyjne. – Na poziomie UE – mimo wojny w Ukrainie – dzieje się bardzo dużo. Przypominam, że np. Pakiet Fit for 55 nie został zawieszony – podkreślał.

Sytuacja nadzwyczajna

Prezes IGCP pokazał dane obrazujące ostatni wzrost cen węgla, gazu, cen uprawnień. – Popatrzmy, jak również wzrosła inflacja. Obecna sytuacja jest dla branży nadzwyczajna. 2021 oraz 2022 to lata niespotykanych warunków rynkowych zmieniających warunki wykonywania działalności ciepłowniczej, w tym kogeneracji – mówił J. Szymczak, który – wymieniając paliwa dla energetyki – skoncentrował się na wciąż najpopularniejszym, węglu: – Wojna w Ukrainie spowodowała embargo na rosyjski węgiel. Podaż tego paliwa może być wkrótce większa niż popyt, a konsekwencje deficytu węgla dla ciepłownictwa systemowego w Polsce są znaczące.

Wśród tych konsekwencji – wg prelegenta – najistotniejsze to:

- drastyczny wzrost cen ciepła dla mieszkańców,

- brak możliwości zapewnienia koniecznego wolumenu ciepła,

- brak możliwości finansowych dla przedsiębiorstw zakupu ciepła po cenach rynkowych,

- ograniczanie produkcji w elektrociepłowniach,

- brak możliwości realizacji transformacji CS,

- brak możliwości realizacji inwestycji.

Jak wyjść z kłopotów?

Według Jacka Szymczaka jest kilka propozycji rozwiązań systemowych na rynku węgla:

- dokonanie na poziomie rządowym bilansu węgla dla wszystkich sektorów z niego korzystających,

- ustanowienie wsparcia środkami publicznymi, np. w zakresie gwarancji dla przedsiębiorstw na pozyskanie kredytów na zakup węgla,

- wskazanie podmiotu kierowania dedykowanym zakupem i dystrybucją importowanego węgla na poziomie krajowym,

- zmiana/zawieszenie przepisów w zakresie standardów emisyjnych dla przedsiębiorstw,

- formalno-prawne przygotowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła,

- zmiana zasad oraz praktyki regulacyjnej URE.

– Ważne jest także łączenie sektorów – to systemowy kierunek rozwojowy – mówił Jacek Szymczak. – Z punktu widzenia ciepłownictwa konieczna jest szersza współpraca z sektorem elektroenergetycznym, gazowym, współpraca z szeroko rozumianym przemysłem czy sektorem mieszkaniowym. Istotna jest też edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej – wymieniał prelegent. – Wyzwań jest więc wiele, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, powinniśmy szybko się transformować, a dziś – niestety – myślimy o tym, jak przetrwać kryzys – podsumował.

***

XXIX Sympozjum Naukowo-Techniczne Wiosenne Spotkanie Ciepłowników odbywa się w dniach 26-28 kwietnia w Zakopanem. Organizatorem wydarzenia jest BMP Sp. z o.o. – wydawca magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa oraz portalu kierunekenergetyka.pl.

W spotkaniu bierze udział 710 uczestników, sympozjum towarzyszy wystawa 54 stoisk firm oferujących nowoczesne rozwiązania dla sektora.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ