Partner serwisu
27 czerwca 2014

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu zrealizowana w ok. 90 proc.

Kategoria: Aktualności

Zgodnie z zapewnieniami generalnego realizatora inwestycji, tj. konsorcjum na czele z włoską firmą Saipem, w maju stan zaawansowania inwestycji w terminal LNG w Świnoujściu przekroczył 89,5 proc. Od początku roku utrzymuje się trend narastający, a średni miesięczny wzrost zaawansowania w budowie wynosił powyżej 2 punktów procentowych.

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu zrealizowana w ok. 90 proc.

Na placu budowy zwiększono liczbę pracowników, którzy w strategicznych obszarach inwestycji pracują w wymiarze dwu lub trzyzmianowym. Aktualnie na placu budowy pracuje ponad 1500 osób dziennie, czyli trzy razy więcej niż w tym samym okresie roku 2012 (dla porównania, w 20 tygodniu 2014 r. na placu budowy pracowało 1531 osób; w 20 tygodniu 2013 r. – 1058 osób; a w 20 tygodniu 2012 r. - 410 osób, co wynikało bezpośrednio z kryzysu branży budowlanej).

Wykonawca prowadzi prace we wszystkich obszarach terminalu, równolegle w części morskiej i lądowej. Najbardziej istotne wydarzenia na placu budowy w ostatnim okresie to:

  • zakończenie montażu wewnętrznych zbiorników LNG, w których magazynowany będzie skroplony gaz ziemny; wykonanie montażu kolumn nalewczych w zbiornikach, którymi LNG będzie wtłaczane do zbiorników; zamontowanie suwnic na dachach obu zbiorników, które umożliwią montaż pozostałych elementów i urządzeń; obecnie kontynuowana jest budowa dna zbiorników i prefabrykacja orurowania zbiorników (wewnętrznego i zewnętrznego);
  • zakończenie budowy konstrukcji żelbetowych wszystkich estakad rurociągowych i koryt betonowych w kompleksie; obecnie trwa montaż i spawanie rurociągów technologicznych wraz z montażem armatury oraz układanie kabli energetycznych i sterowniczych;
  • zakończenie w większości budynków głównych prac konstrukcyjnych; obecnie trwają prace wykończeniowe, m.in. montaż stolarki, posadzek, malowanie i tynkowanie, montaż pozostałych instalacji wewnętrznych, szaf elektrycznych, okablowania i orurowania; odbywają się próby części urządzeń i instalacji, w tym ogrzewania, klimatyzacji i ppoż.;
  • zakończenie montażu ramion rozładunkowych i wieży trapowej w części morskiej terminalu; kontynuowano również montaż rurociągów LNG; montaż stalowych rurociągów na media pomocnicze (w tym armatury – zaworów i zasuw), a także montaż koryt kablowych i układanie kabli energetycznych; posadowiono także budynek - sterownię ramion rozładunkowych;
  • zakończenie montażu orurowania rekondensera i pomp HP w obszarze procesowym terminalu; zakończono układanie i próby sieci podziemnych instalacji; kontynuowany jest montaż orurowania dochodzącego do budynku kompresorów i budynku stacji pomiarowej, a także układanie kabli energetycznych i sterowniczych;
  • zakończenie montażu sieci podziemnych w obszarze załadunku cystern; obecnie trwają próby ciśnieniowe, rozpoczęto wykonanie podbudowy obszaru tac manewrowych;
  • terminal otrzymał także docelowe zasilanie z sieci zewnętrznej Enei; stacja energetyczna 110 kV zapewni zasilanie niezbędne do rozruchu wszelkich urządzeń, uruchamiania kolejnych systemów i podsystemów terminalu;

Najistotniejsze, planowane wydarzenie na budowie terminalu LNG w najbliższym okresie to rozpoczęcie próby wodnej zbiornika, która potwierdzi prawidłowość jego wykonania w zakresie wytrzymałości i szczelności konstrukcji. W ramach tej próby, zbiornik zostanie napełniony 100 tys. metrów sześciennych, czyli stu milionami litrów wody morskiej, doprowadzonej do zbiornika tymczasowymi rurociągami. Zbiornik będzie wypełniony wodą przez osiem dni. W tym czasie sprawdzane będzie osiadanie, czy nie przekracza przyjętych norm. Woda zostanie następnie przepompowana do prób w drugim zbiorniku, a następnie w zbiornikach rozpocznie się proces osuszania oraz wstępnego schładzania konstrukcji azotem.

źródło: Polskie LNG S.A.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ