Partner serwisu
22 listopada 2022

25 lat regulacji sektora energetycznego: Prezes URE we Wrocławiu o roli Urzędu i o szczególnych rozwiązaniach chroniących odbiorców na rynku energii

Kategoria: Aktualności

Urząd kończy jubileuszowy projekt: cykl spotkań z mediami lokalnymi pod nazwą „ToURE de OT URE”

25 lat regulacji sektora energetycznego: Prezes URE we Wrocławiu o roli Urzędu i o szczególnych rozwiązaniach chroniących odbiorców na rynku energii

Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podczas wizyty we Wrocławskim Oddziale Terenowym URE podkreślił, że cykl spotkań w regionach był planowany przede wszystkim jako projekt mający pokazać ćwierćwiecze działalności regulatora sektorowego oraz przybliżyć rolę Oddziałów na rynkach lokalnych. Tymczasem – w świetle tegorocznych wydarzeń międzynarodowych - stał się też okazją do rozmawiania o najważniejszych wyzwaniach europejskiego i krajowego rynku energii oraz działaniach podejmowanych przez ustawodawcę w celu łagodzenia skutków kryzysu i szoków cenowych.

Jak powiedział Prezes URE:

– Sytuacja geopolityczna nie zmieniła ambitnych celów klimatycznych, które Polska i Europa mają zrealizować, a które szeroko określamy pojęciem transformacji energetycznej. Jak tłumaczył - Biorąc pod uwagę rolę Prezesa URE, którą jest - niezmiennie już od 25 lat - równoważenie interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych, zależy mi, by zarówno koszty jak i korzyści płynące z wdrażanych zmian, rozłożyły się równomiernie na wszystkich uczestników rynku, a sam proces przebiegał w sposób jak najbardziej efektywny i sprawiedliwy. Dodał, że - Transformacja to wyraźny impuls do inwestowania w technologie i sieci, wymaga więc poniesienia kosztów. Jednak w długim horyzoncie czasowym przyniesie korzyści w postaci taniej i czystej energii.

Prezes URE podkreślił też znaczenie działań edukacyjnych i informacyjnych, dzięki którym proces zmian będzie zrozumiały, zyska akceptację odbiorców oraz umożliwi im świadome partycypowanie w jego korzyściach. W ten cel wpisuje się także cykl spotkań URE z mediami.  

Rafał Gawin odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące aktualnej sytuacji na rynku energii w Polsce.

- Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, polski rynek energetyczny stabilizuje się. Wprowadzone przez ustawodawcę działania interwencyjne ustabilizowały ceny i ograniczyły spekulacje. Jednak te wyjątkowe regulacje nie zmieniają zasad procesu taryfowania. Do Urzędu wpłynęły wnioski taryfowe na sprzedaż energii na 2023 rok od wszystkich czterech tzw. sprzedawców z urzędu. Taryfa także w tym roku będzie zatwierdzona według normalnej, standardowej metodyki i będzie służyć jako podstawa do wyliczenia należnych przedsiębiorstwom rekompensat. Szef URE zauważył też, że - Powinniśmy jednak zabezpieczyć stabilne otoczenie regulacyjne w długim horyzoncie czasowym, dlatego chcemy aby w taryfach dystrybucyjnych na energię na 2023 r. został uwzględniony nowy model zwrotu z zaangażowanego kapitału, który dawałby przedsiębiorstwom regulowanym większą stabilność w obszarze inwestowania.

Anna Mielcarek, dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we Wrocławiu, zaprezentowała najważniejsze zadania realizowane przez Oddział, szczególnie skupiając się na sprawach, w których Urząd wspiera mieszkańców województw dolnośląskiego i opolskiego.

– Najczęściej odbiorcy zgłaszają się do nas ze skargami na warunki umów, szeroko rozumiane rozliczenia, czy też odmowy przyłączenia do sieci. Mamy również pojedyncze przypadki z zakresu wstrzymania dostaw paliw i energii oraz odmów zawarcia umowy sprzedaży. W podobnych sprawach rozstrzygamy też spory. Wśród nich obserwujemy nowy rodzaj sporów, który dotyczy odmów przyłączenia magazynów energii do sieci elektroenergetycznej.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ