Partner serwisu
24 lipca 2014

KW z Mitsui zbudują elektrownię Czeczott

Kategoria: Aktualności

Kompania Węglowa S.A. oraz Mitsui&Co. podpisały porozumienie o budowie elektrowni Czeczott w Woli (powiat pszczyński). Przewiduje się trzy fazy realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia. Pierwsze prace powinny rozpocząć się w 2016 r.

KW z Mitsui zbudują elektrownię Czeczott

Uroczystość odbyła się 23 lipca 2014 r. w obecności wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ambasadora Japonii.
 

- Kluczowym wyzwaniem jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju nowych i istniejących już obiektów wytwórczych - powiedział wicepremier.

Etap I

W fazie pierwszej, do końca I kwartału przyszłego roku strony powinny wynegocjować:

  • warunki długoterminowej umowy na dostawy przez Kompanię Węglową węgla do planowanej elektrowni w ilości ok. 3 mln ton rocznie
  • warunki umowy na zakup przez Kompanię Węglową energii elektrycznej z mocy wytwórczych elektrowni Czeczot
  • warunki umowy na wykonawstwo pod klucz planowanej inwestycji z koncernem Mitsubishi Hitachi Systems Ltd.
  • warunki pozyskania finansowania inwestycji na zasadach „Project finance” tzn. poprzez spółkę celową, która będzie zarządzała inwestycją

Kolejne fazy
W kolejnej fazie, do końca przyszłego roku planowane jest podpisanie wynegocjowanych umów i porozumień oraz powołanie spółki celowej.
Trzecią fazą realizacji podpisanej umowy będzie zamknięcie etapu przygotowawczego projektu i podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Podpisanie umowy
Umowę podpisano 23 lipca 2014 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, w obecności m.in. wicepremiera Janusz Piechocińskiego oraz Makoto Yamanaka, Ambasadora Japonii. W trakcie uroczystości wójt gminy Miedźna,  Bogusław Taranowski przekazał podpisaną Decyzję środowiskową dla planowanej inwestycji.

Innowacyjne przedsięwzięcie
Projekt Elektrowni Czeczott to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na zasadach „Project finance”. To również planowany blok o mocy do 1000MW o najwyższej w kraju sprawności energetycznej sięgającej 46,2%. Szacowany koszt inwestycji to ok. 6 mld złotych, Przy budowie obiektu przewiduje się zatrudnienie ok. 2,5 tys. osób, a w trakcie jego eksploatacji ok. 250 miejsc pracy. Uruchomienie Elektrowni Czeczot przyczyni się też, na terenie jej oddziaływania, do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi nowy emitent jest bowiem zobowiązany do eliminacji innych źródeł CO2  w ilości przekraczającej o połowę własne

- Podpisanie umowy jest realizacją strategicznych zamierzeń spółki dotyczących dywersyfikacji naszych obszarów działalności i źródeł przychodów. Kompania i Mitsui stają się partnerami planowanego przedsięwzięcia. Widzimy w nim dobry biznes, nowe miejsca pracy, rozwojowe szanse dla regionu oraz poprawę bilansu i bezpieczeństwa energetycznego kraju – informuje Mirosław Tarasa, prezes zarządu KWSA.

Źródło: Kompania Węglowa, Ministerstwo Gospodarki

Fot. Kompania Węglowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ