Partner serwisu
21 lutego 2017

Pomysły na węgiel

Kategoria: XII Konferencja Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie

Przyszłość polskiego węgla, ekologiczne spalanie go, a może zgazowanie? To niektóre z problemów poruszanych na debacie podczas XII Konferencji Naukowo-Technicznej Ochrona Środowiska w Energetyce i Ciepłownictwie w Katowicach.

Oprócz znakomitych gości biorących udział w debacie, również publiczność mogła zmierzyć się z poruszanymi tematami dzięki wykorzystanemu interaktywnemu systemowi głosowania.

Pierwsze pytanie na które odpowiedzieć mogła również publiczność brzmiało:

Od początku sezonu grzewczego przez kraj przetacza się dyskusja nt. emisji spowodowanej spalaniem węgla w gospodarce komunalnej (w mieszkalnictwie), w szczególności w aglomeracjach miejskich. Smog pojawiający się już obecnie prawie w całym kraju jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców. Czy w skali kraju problem winien być rozwiązany poprzez:

Odpowiedzi wyglądały następująco:

a) Szybkie uciepłownienie w oparciu o systemowe źródła węglowe    36.6%
b) Wprowadzenie na szerszą skalę ogrzewania elektrycznego przy specjalnych taryfach  45.1%
c) Szersze wprowadzenie gazu ziemnego do gospodarki  18.3%

 

Pytanie drugie:

 

W latach 2035-2040 nastąpi gwałtowne obniżenie zdolności wydobywczych zarówno kopalń węgla kamiennego, jak i brunatnego.  W związku z tym zagrożone będzie realizowanie strategii generacji elektryczności w oparciu o węgiel na tym samym poziomie co obecnie. Należy:

a) Rozbudowywać kopalnie węgla kamiennego i brunatnego  16.9%
b) Oprzeć energetykę w większym stopniu o gaz ziemny 16.9%
c) Wprowadzić korzystne rozwiązania dla generacji rozproszonej opartej o źródła odnawialne 66.2%

 

Pytanie trzecie:

 

Podjęcie budowy bloków węglowych o dużej mocy klasy 1000 MW zostało w ostatnich latach uznane jako standard, ale coraz częściej słychać głosy przeciwne. Stąd też pojawia się dyskusja nad programem modernizacji bloków 200 MW czy też budową bloków IGCC. Zatem uznając, że przynajmniej powinniśmy utrzymać węglowe moce wytwórcze na tym samym poziomie, należy:

a) Budować nadal bloki klasy 1000 MW  13.9%
b) Zmodernizować bloki klasy 200 MW (Program 200Plus)    55.7%
c) Budować bloki gazowo-parowe ze zgazowaniem węgla (IGCC)   30.4%

 

Pytanie czwarte:

 

Koszty wytwarzania elektryczności „węglowej” nowych bloków przekraczają ceny energii elektrycznej notowanej w handlu hurtowym. W związku z tym podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o kryteria ekonomiczne jest wątpliwe. Jakie zastosować mechanizmy pozwalające budować nowe bloki węglowe?

a) Mechanizmy rynku mocy  47.9%
b) Odpowiednie zwiększenie ceny i odseparowanie się od europejskiego rynku energii  6.8%
c) Przejść na odnawialne źródła energii z przejściowymi systemami wsparcia   45.2%

 

 

 

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ