Partner serwisu
01 lipca 2014

Dźwięki z elektrowni wiatrowych – czy nam szkodzą?

Kategoria: Krótko na temat

Doktor Nina Pierpont w swoim raporcie opisała syndrom turbin wiatrowych, na który składają się zaburzenia snu, irytacja, napady lęku, zburzenia pracy serca i inne. Czy faktycznie dźwięki emitowane przez elektrownie wiatrowe są tak szkodliwe dla człowieka?

Dźwięki z elektrowni wiatrowych  – czy nam szkodzą?

Czy istnieje rzeczywiste zagrożenie

W 2012 roku M. Nissenbaum opublikował badania w Noise&Health o zaburzeniach snu w odległości do 1,4km od turbin wiatrowych. Jednak zarzucono mu brak ujawnienia powiązań ze środowiskami lobbującymi przeciw turbinom wiatrowym oraz przedstawiono krytyczne uwagi dotyczące metodyki badań i ich opracowania, co znalazło wyraz w listach do redakcji czasopisma Noise&Health.

W pozostałych badaniach pomiary przeprowadzone w terenie nie wykazały przekroczenia norm środowiskowych dla hałasu. Inne badania w Holandii oraz badania szwedzkie, w których porównywano szum emitowany przez elektrownie wiatrowe z innymi źródłami hałasu, stwierdziły, że dźwięk emitowany przez inne rodzaje działalności człowieka jest bardziej uciążliwy niż ten, pochodzący z turbin wiatrowych.

Wpływ psychologiczny

Ciekawym stwierdzeniem raportu kanadyjskiego z 2010 roku był fakt, że 5-15% badanych osób podawało hałas na poziomie poniżej 29 dB jako uciążliwy, podczas gdy poziom tła wynosił 30 dB. Można stąd wywnioskować, że część osób będzie szczególnie podatna na wpływ psychologiczny związany z pytaniem o uciążliwości dotyczące hałasu i na podłożu rożnych reakcji psychologicznych, będzie stwierdzała uciążliwości tam, gdzie nie powinny być one zauważalne.

(Nie)szkodliwe infradźwięki

Badania laboratoryjne wykazały, że infradźwięki w dużych natężeniach mogą być potencjalnie szkodliwe dla organizmów żywych. Badania, które prowadzono w warunkach laboratoryjnych, symulowały warunki przebywania osoby dorosłej 1 m od generatora turbiny (nie od podstawy słupa) 24 godziny na dobę przez wiele lat. Jednak w omawianych pracach nie opisano żadnych skutków ubocznych dla organizmów ludzkich związanych z emisją infradźwięków przez turbiny wiatrowe.

Zespół turbin wiatrowych

O zespole turbin wiatrowych pisali Van den Berg i Lutman. Opublikowany przez dr Ninę Pierpont w 2009 roku raport dotyczył trzydziestu kilku osób zamieszkałych w pobliżu jednej z pierwszych turbin wiatrowych. Sposób przeprowadzenia badania i jego wiarygodność w oparciu tylko o wywiad zebrany od wspomnianej grupy osób, budzi duże wątpliwości – badanie przeprowadzono w oparciu o wywiady z 23 osobami, w tym wywiady telefoniczne, co jest bardzo krytykowane przy omawianiu tego raportu w literaturze. Tym bardziej, że w wielu badaniach, które ukazały się po opublikowaniu raportu, stwierdza się, że negatywne nastawienie do inwestycji, nagłe zmiany w krajobrazie i brak korzyści z inwestycji zwiększają ilość i rodzaj objawów zgłaszanych przez osoby poddane ankietowaniu. Inne objawy zdrowotne.

Literatura dostępna u autora

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ