Partner serwisu

Monopol operatorów w zakresie świadczenia usług sieciowych

Kategoria: Krótko na temat

Zgodnie z postanowieniami małego trójpaku energetycznego po nowelizacji po upływie 12 miesięcy od dnia jego ogłoszenia  zacznie obowiązywać nowy art. 4e ustawy Prawo energetyczne. Stanowi on, że usługi w zakresie przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, oraz skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego mogą być świadczone wyłącznie przez podmiot mający jednocześnie status prawny właściwego operatora systemu gazowego. 

Monopol operatorów w zakresie świadczenia usług sieciowych

Z art. 34 małego trójpaku energetycznego wynika, że po upływie 12 miesięcy od dnia jego ogłoszenia, tj. 27 sierpnia 2014 roku, zacznie obowiązywać nowy art. 4e [1] ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z którym usługi w zakresie przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, oraz skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego mogą być świadczone wyłącznie przez podmiot mający jednocześnie status prawny właściwego operatora systemu gazowego. W ten sposób z dniem wejścia w życie tego przepisu zlikwidowany zostanie funkcjonujący dotychczas dualizm, w ramach którego na rynku gazu działają podmioty wykonujące działalność koncesjonowaną nie mające statusu operatora i takie, które ten status posiadają. Przy czym oczywiście status operatora wiąże się z szerszym zakresem obowiązków ustawowych niż wynikający tylko z wykonywania działalności objętej koncesją. Wydaje się, że dotychczasowe zróżnicowanie statusu prawnego w odniesieniu do podmiotów prowadzących tę samą działalność koncesjonowaną nie miało racjonalnego uzasadnienia. W ramach nowelizacji połączono zatem nierozerwalnie działalność operatora systemu gazowego z działalnością koncesjonowaną prowadzoną z wykorzystaniem danego systemu.

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ